16.1.2020

Toimintakeskus Aarre yhdistää kolme vahvaa ja osaavaa tiimiä

Espooseen aukeaa keväällä Toimintakeskus Aarre, kun Lakiston autismitiimi eli Ankkuri, Joonatan ja Nuorten valmentava päivätoiminta siirtyvät saman katon alle. Muutosta on lähdetty suunnittelemaan yhdessä työntekijöiden kanssa hyvissä ajoin, jotta uuteen yksikköön siirtyminen tapahtuisi mahdollisimman luontevasti asiakkaille.

Toimintakeskus Aarre tulee tarjoamaan työllistymisen ja osallisuuden palveluita vahvaa tukea tarvitseville autismikirjon ja kehitysvammaisille asiakkaille. Suurimmalla osalla asiakkaista on käyttäytymisen erityishaasteita sekä muita erityisiä tuen tarpeita. Toiminnan käynnistämisessä on tärkeää, että pohjatyö muutoksen mahdollistamiseen on tehty riittävän huolellisesti.

– Muuttoa uusiin tiloihin mietitään tarkasti asiakkaan näkökulmasta ja seuraavaksi alammekin suunnittelemaan asiakkaiden muuttovalmennusta. Myös henkilökunnan näkökulmasta muutos on merkittävä ja tähänkin täytyy valmistautua yhdessä. Muutoksen prosessissa on koko henkilökunta mukana, palveluyksikön johtaja Jenni Takkunen toteaa.

Syksyn aikana Lakiston autismitiimi on pitänyt kehittämisiltapäiviä, joissa on yhdessä suunniteltu muun muassa uusien tilojen käyttötarkoitusta sekä koottu hyviä käytäntöjä kustakin tiimistä.

– Työntekijöillä on yhdessä tiiminä hieno mahdollisuus kehittää uuden avautuvan yksikön toiminta asiakkaita palvelevaksi. Työntekijät ovat muutoksen onnistumisen avaintekijöitä ja siksi onkin tärkeää, että työntekijät tuntevat kaikki asiakkaat. Työnkierron kautta tutustutamme eri tiimien asiakkaita ja työntekijöitä toisiinsa, Takkunen mainitsee.

Uudessa toimintakeskuksessa tiloja on suunniteltu ottaen huomioon asiakkaiden erityispiirteet, muun muassa tilaratkaisujen ja toimintatilojen käytön suunnittelun kautta. Uusiin toimintatiloihin on suunnitelmissa esimerkiksi erilliset aistitilat, joita asiakkaat voivat käyttää omien tarpeidensa mukaisesti. Toimintahuoneita on lukumääräisesti paljon, mutta yksikössä on siten tilaa myös asiakkaille, jotka liikkuvat paljon. Huoneiden riittävä lukumäärä mahdollistaa sen, että erilaisia ryhmätoimintoja voidaan toteuttaa samanaikaisesti. Myös keittiössä on varattu tilaa leivontaryhmän käyttöön.

Aiheeseen liittyvät