9.8.2019

Toimintakeskus Atlas avautui Espoossa

Espoon Matinkylään on avautunut uusi toimintakeskus Atlas, joka tarjoaa kehitysvammaisille ja autismikirjon henkilöille työllistymistä edistävää toimintaa ja osallisuuden kokemuksia. Lähiympäristö mahdollistaa monipuoliset asiointi-, liikunta- sekä ulkoilumahdollisuudet. Moniammatillinen henkilökunta on erikoistunut erityisesti autismikirjon asiakkaiden tukemiseen, haastavaan käytökseen ja hoidollisiin tarpeisiin. Asiakaspaikkoja uudessa yksikössä on noin 30.

Toimintaa toiveiden ja tarpeiden mukaisesti

Atlaksessa toiminnan lähtökohtana ovat asiakkaiden omat tarpeet, toiveet ja tavoitteet, yksilöllisyys huomioiden.

– Yksilöllisyys otetaan huomioon jo toimintaa käynnistettäessä. Toiminta Atlaksessa käynnistyy vaiheittain ja asiakkaat aloittavat suunnitellusti eri aikaisesti. Näin jokainen asiakas saa oman yksilöllisen aloituksen, jossa ympäristöön ja henkilökuntaan tutustuminen tapahtuu rauhassa kunkin asiakkaan omatahtisuuden mukaan. Jokaisen asiakkaan rinnalla kulkee hänen nimetty oma ohjaaja, kertoo palvelualuejohtaja Satu Granberg.

– Myös toimintaympäristön sisustaminen tapahtuu yhdessä asiakkaiden kanssa. Näin jokainen asiakas pääsee itse muokkaamaan itselleen mieluisaa toimintaympäristöä, jatkaa Granberg.

Toiminnan suunnittelu lähtee jokaisen asiakkaan yksilöllisistä tarpeista ja toiveista, huomioiden elämäntilanne, ikä ja tulevaisuuden tavoitteet.

– Yhden asiakkaan tavoitteena voi olla esimerkiksi se, että hän kykenee toimimaan ryhmässä, toinen voi tavoitella palkkatyötä. Juuri asiakkaiden tavoitteiden erilaisuus tekee tästä työstä henkilökunnallekin mielenkiintoista ja antoisaa, kertoo Granberg.

Atlaksessa työskentelevä tiimi on koottu asiakkaiden tarpeet huomioiden. Henkilökunnan erityisosaamisena hoidollisen osaamisen lisäksi on mm. ergonomia- ja autismikirjoon liittyvä osaaminen.

– Autismikirjon asiakkaan kohtaamiseen ja tukemiseen liittyy olennaisesti ennakoiva työote sekä vahva kommunikaatio- ja vuorovaikutusosaaminen, kertoo Granberg. Henkilökunnan osaamista pidetään yllä ja vahvistetaan koulutuksilla.

Monipuolisesti ja osallistuen

Toimintakeskuksen tilat ovat esteettömät ja niissä on huomioitu toiminnan kannalta oleelliset asiat, kuten akustiikka, aistipoikkeamat sekä mahdollisuudet monipuoliseen pienryhmä- ja yksilötyöskentelyyn.

-Toimintaympäristömme on laaja, koska ympäristömme Matinkylässä mahdollistaa meille monipuoliset puitteet niin asiointiin, ulkoiluun kuin liikuntamahdollisuuksiin. Atlaksen sijainti on erinomainen, sillä kaikki palvelut, metsä, meri ja urheilupuistot on kävelyetäisyydellä, iloitsee Granberg. Atlaksesta on hyvät julkiset kulkuyhteydet, jotka mahdollistavat laajemman maantieteellisen asioinnin ja tapahtumiin osallistumisen helposti, koska esimerkiksi metro kulkee muutaman sadan metrin päästä.

Asiakkaiden osallisuutta toiminnan suunnitteluun ja päätöksen tekemiseen tuetaan päivittäin.

Aiheeseen liittyvät