Lapsi- ja perhepalvelut, Vaasa

Aada

Kenelle: Kehitysvammaisille ja autismikirjon lapsille ja nuorille.

Sijainti: Vaasassa, pientaloalueella

 

Aada on seitsemän paikkainen, ympärivuorokautista hoitoa tarjoava pienryhmäkoti kehitysvammaisille ja autismikirjon lapsille.  Aada tarjoaa myös tilapäishoitoa esimerkiksi omaishoidon vapaiden ajaksi.

Pienryhmäkodeissa eletään mahdollisimman normaalia arkea lasten kanssa. Jokaiselle lapselle on nimetty omaohjaaja ja jokaisella lapsella on käytössään henkilökohtainen viikko- ja päiväohjelma. Lapset käyvät koulua ja vapaa-ajalla tehdään lapsille mieluisia asioita ja harrastetaan. Lapset osallistuvat myös arkisiin askareisiin omien kykyjensä mukaisesti.  Apuvälineet ja kommunikaation tukeminen ovat vahvasti läsnä arjessa.

Asuminen kodeissa on yhteisöllistä. Jokaisella lapsella on oma asunto, jossa on oma wc-kylpyhuone. Asuntoihin kulku on yhteisistä tiloista. Yhteiseisinä tiloina ovat viihtyisät oleskelutilat, keittiö, saunaosasto ja piha-alueet. Tilamme ovat esteettömät ja ne soveltuvat hyvin lapsille ja nuorille, joilla on erilaisia liikkumisen apuvälineitä.

Pienryhmäkoti Aadan vieressä sijaitsee toinen seitsemänpaikkainen Pienryhmäkoti Isla sekä neljä erillisasuntoa, joissa kehitysvammaisille nuorille (18-25 v.) järjestetään palveluasumista. Esimerkiksi nuori voi muuttaa täysi-ikäisenä pienryhmäkodista palveluasumiseen, jossa voi harjoitella itsenäisempää elämää.

Pienryhmäkoti Aadan toiminta käynnistyy syksyllä 2020

Toimipisteen tiedot

Pienryhmäkoti Aada - Hiilloskuja 5 / Kolbäddsgränden 5 65300 Vaasa

Arkea lapsen ehdoilla hänen erityistarpeet huomioiden

Pienryhmäkodissa asuminen ei tarkoita siteiden katkaisemista vanhempiin tai läheisiin, vaan heidät otetaan tiiviisti mukaan suunnittelemaan lapsen elämää. Läheiset, ystävät ja sukulaiset ovat tervetulleita vierailemaan lapsen luona. Kotilomat ovat myös monelle lapselle tärkeitä ja tuemme perhettä niiden toteutumiseksi.

Jokaisen lapsen kanssa käytetään hänelle luontaisinta vuorovaikutusmenetelmää, varmistaen että hänen oma toiveensa ja tahtonsa tulee kuulluksi ja ymmärretyksi. Lasten kanssa käytetään erilaisia apuvälineitä, kuten kommunikointikansio, sosiaaliset tarinat ja viittomat. Yhteydenpito lapsen ja hänelle tärkeiden läheisten kanssa on tärkeää ja tuemme siinä.

Jokaista lasta kannustetaan ja tuetaan omatoimisuuteen. Heitä tuetaan tekemään valintoja ja kokeilemaan uusiakin asioita turvallisesti ohjaajan kanssa. Tarjoamme lapsille turvallisen arjen lisäksi myös elämyksiä, kuten erilaisia yhteisiä retkiä.

Meillä työskentelee sairaanhoitajia, lähihoitajia ja ammattikasvattajia, joille on tärkeää toimia yhteisyössä perheiden kanssa.

 

Aada tarjoaa myös tilapäishoitoa omaishoidon vapaiden ajaksi

Lyhytaikaisen hoidon kesto ja sisältö suunnitellaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Palvelun suunnitteluun osallistuvat perhe, kunnan edustaja, omahoitaja, palveluyksikön johtaja sekä tarvittaessa lapsen tai nuoren muu verkosto. Tärkeintä on tukea lapsen ja vanhempien välistä suhdetta ja taata laadukas tilapäishoito, jossa lapsen on hyvä olla. Panostamme mukavaan yhdessäoloon, leikkimiseen, askarteluun, ulkoiluun ja erilaisiin retkiin.

Rinnekodin palvelujen asiakkaaksi tullaan oman kotikunnan sosiaalityön kautta (vammaispalvelu, lastensuojelu). Palvelu käynnistetään asiakkaan ja/tai omaisten ja kunnan sekä Rinnekodin asiakkuussuunnittelun yhteistyöllä.

Tilapäishoidon palvelut ovat mahdollisia myös itsemaksaville yksityisasiakkaille.

 

Toimipisteen tiedot:
Pienryhmäkoti Aada, Hiilloskuja 5, 65300 Vaasa

Lisätietoja:
Asiakkuussuunnittelija Jonna Kalska
02063 855 00

Palvelualuejohtaja Eva Keskilammi
050-431 4433

 

 

 

Pienryhmäkoti Aada

Kolbäddsgränden 5, Vaasa, Suomi