Lapsi- ja perhepalvelut, Vaasa

Aada ja Isla

Kenelle: Kehitysvammaisille ja autismikirjon lapsille ja nuorille sekä lapsille, joilla on yksilöllisiä avuntarpeita.

Sijainti: Vaasassa, pientaloalueella

Aada on seitsemän paikkainen, ympärivuorokautista hoitoa tarjoava pienryhmäkoti kehitysvammaisille ja autismin kirjon lapsille sekä lapsille, joilla on yksiköllisiä avuntarpeita. Isla on seitsemän paikkainen, ympärivuorokautista hoitoa tarjoava pienryhmäkoti kehitysvammaisille ja monivammaisille lapsille.

Pienryhmäkodeissa eletään mahdollisimman normaalia arkea lasten kanssa. Jokaiselle lapselle on nimetty omaohjaaja ja jokaisella lapsella on käytössään henkilökohtainen viikko- ja päiväohjelma. Lapset käyvät koulua ja vapaa-ajalla tehdään lapsille mieluisia asioita ja harrastetaan. Lapset osallistuvat myös arkisiin askareisiin omien kykyjensä mukaisesti.  Apuvälineet ja kommunikaation tukeminen ovat vahvasti läsnä arjessa.

Asuminen kodeissa on yhteisöllistä. Jokaisella lapsella on oma asunto, jossa on oma wc-kylpyhuone. Asuntoihin kulku on yhteisistä tiloista. Yhteisinä tiloina ovat viihtyisät oleskelutilat, keittiö, saunaosasto ja piha-alueet. Tilamme ovat esteettömät ja ne soveltuvat hyvin lapsille ja nuorille, joilla on erilaisia liikkumisen apuvälineitä.

Toimipisteen tiedot

Aada ja Isla - Hiilloskuja 5 / Kolbäddsgränden 5 65300 Vaasa

Aada

050 449 3408 / 050 330 2153

Isla

050 441 7729 / 050 462 3735

Palveluyksikön johtaja

050 353 9014

Omavalvontasuunnitelma
Aada ja Isla

Arkea lapsen ehdoilla hänen erityistarpeet huomioiden

Pienryhmäkodissa asuminen ei tarkoita siteiden katkaisemista vanhempiin tai läheisiin, vaan heidät otetaan tiiviisti mukaan suunnittelemaan lapsen elämää. Läheiset, ystävät ja sukulaiset ovat tervetulleita vierailemaan lapsen luona. Kotilomat ovat myös monelle lapselle tärkeitä ja tuemme perhettä niiden toteutumiseksi.

Jokaisen lapsen kanssa käytetään hänelle luontaisinta vuorovaikutusmenetelmää, varmistaen että hänen oma toiveensa ja tahtonsa tulee kuulluksi ja ymmärretyksi. Lasten kanssa käytetään erilaisia apuvälineitä, kuten kommunikointikansio, sosiaaliset tarinat ja viittomat. Yhteydenpito lapsen ja hänelle tärkeiden läheisten kanssa on tärkeää ja tuemme siinä.

Jokaista lasta kannustetaan ja tuetaan omatoimisuuteen. Heitä tuetaan tekemään valintoja ja kokeilemaan uusiakin asioita turvallisesti ohjaajan kanssa. Tarjoamme lapsille turvallisen arjen lisäksi myös elämyksiä, kuten erilaisia yhteisiä retkiä.

Meillä työskentelee sairaanhoitajia, lähihoitajia ja ammattikasvattajia, joille on tärkeää toimia yhteisyössä perheiden kanssa.

Rinnekodin palvelujen asiakkaaksi tullaan oman kotikunnan sosiaalityön kautta (vammaispalvelu, lastensuojelu). Palvelu käynnistetään asiakkaan ja/tai omaisten ja kunnan sekä Rinnekodin asiakkuussuunnittelun yhteistyöllä.

 

Toimipisteen tiedot:
Pienryhmäkoti Aada ja Isla, Hiilloskuja 5, 65300 Vaasa

Lisätietoja:
Asiakkuussuunnittelija Tanja Karajas

050 4143008

Aada ja Isla

Kolbäddsgränden 5, Vaasa, Suomi