Työllistyminen ja osallisuus

Etäpalvelut

Etäpalvelu voidaan yhdistää perinteisten työllistymisen ja osallisuuden palveluiden rinnalle täydentäväksi palveluksi tai sitä voidaan hyödyntää erilaisissa poikkeustilanteissa. Etäpalvelu on hyvä vaihtoehto esimerkiksi, kun asiakas jonottaa paikkaa, fyysinen toimintakyky ei mahdollista liikkumista lähipalveluun tai harjoitellaan tulevaa lähipalvelun aloittamista.

Toimipisteen tiedot

Etäpalvelut -

Palvelupyynnöt

asiakkuussuunnittelu@rinnekoti.fi

Etälive

on etänä tarjottava vuorovaikutteinen, ryhmämuotoinen palvelu. Lähetyksiä on viikon aikana useita ja niissä on erilaisia sisältöjä. Viikko-ohjelmassa on muun muassa musiikkituokioita, lukuhetkiä sekä luovaa liikkumista. Ohjelmasisällöt ovat osittain tuttuja työllistymisen ja osallisuuden palvelujen toiminnasta, mutta räätälöity toimimaan myös etäyhteysvälitteisesti. Asiakaskeskeisyys on etäpalvelun lähtökohta. Osallistuminen on kaikille mahdollista ja esimerkiksi puhetta tukevat ja korvaavat menetelmät on sisällöissä otettu hyvin huomioon.

Henkilökohtainen tuki etäpalveluna

on etänä tarjottava vuorovaikutteinen henkilökohtainen palvelu. Työskentely sisältää etätapaamisia ja sovittaessa myös etätehtäviä, joita asiakas tekee itsenäisesti tai yhdessä ohjaajan kanssa. Tavoitteena toimintakyvyn, toimijuuden ja hyvinvoinnin vahvistaminen.  Sisällöstä sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Tapaamiset voivat koostua esimerkiksi keskusteluista, yhdessä harjoittelemisesta ja tehtävistä liittyen itsestä huolehtimiseen, mielen hallintaan, liikuntaan sekä arjentaitoihin. Tapaamiset voidaan rakentaa myös luovan toiminnan ympärille ja sisältää esimerkiksi kuva-, draama- ja musiikki-ilmaisua.

Eläkeikäisten etälive

on etänä tarjottava vuorovaikutteinen, ryhmämuotoinen palvelu. Mahdollisuus osallistua joko ikääntyville henkilöille suunnattuun omaan lähetykseen tai valita etälivejen viikko-ohjelmasta itselle mieluisa ajankohta ja sisältö. Asiakaskeskeisyys on livelähetyksien lähtökohta. Osallistuminen on kaikille mahdollista ja esimerkiksi puhetta tukevat ja korvaavat menetelmät on sisällöissä otettu hyvin huomioon.

Työhönvalmennuksen henkilökohtainen tuki etäpalveluna

on etänä tarjottava vuorovaikutteinen henkilökohtainen palvelu. Työskentely sisältää etätapaamisia ja sovittaessa myös etätehtäviä. Palvelu voidaan yhdistää myös työllistymisen palveluiden rinnalle täydentäväksi palveluksi. Tavoitteet asetetaan itsearvioinnin ja työhönvalmentajan arvion pohjalta. Tavoitteena on esimerkiksi vahvistaa asiakkaan tietoisuutta omista vahvuuksistaan, voimavaroistaan ja vaikuttamismahdollisuuksistaan sekä selkeyttää ja edistää asiakkaan mahdollista koulutus- ja työllistymispolkua. Palvelun sisällöstä sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Valmennukseen voi sisältyä esimerkiksi työelämävalmiustaitojen harjoittelu, cv:n ja työhakudokumenttien laatiminen, hakeutuminen työhön, opintoihin ja/ tai työkokeiluun sekä haastatteluun valmistautuminen. Työhönvalmentaja voi tukea työhön perehtymisessä ja tarjota työpaikalla etänä toteutettavia tukikäyntejä.

Työhönvalmennuksen etäpalvelu ryhmässä

on etänä tarjottava vuorovaikutteinen, ryhmämuotoinen palvelu. Työskentely sisältää etätapaamisia ja sovittaessa myös etätehtäviä. Palvelu voidaan yhdistää myös työllistymisen palveluiden rinnalle täydentäväksi palveluksi. Tavoitteet asetetaan yhdessä yhteisen keskustelun pohjalta. Tavoitteena voi olla esimerkiksi toimintakyvyn, toimijuuden ja hyvinvoinnin vahvistaminen. Toiminnan sisältö voi esimerkiksi pohjautua erilaisiin teemoihin. Tavoitteena on myös antaa tietoa, tutustua ja tukea asiakasta erilaisiin koulutus- ja työllistymispolkuihin. Palvelun rinnalla voi olla Työhönvalmennuksen henkilökohtainen tuki etäpalveluna.

Etäpalvelut

Rinnekodintie, Espoo, Suomi