Työllistyminen ja osallisuus, Espoo

Joonatan

Kenelle: Vahvan tuen autismikirjon asiakkaille

Sijainti: Espoon Lakistossa, Rinnekodin sydämessä

Asiakkaat pääsevät yhdessä vaikuttamaan kaikkeen toimintaamme ja Rinnekodin arvot lähimmäisyys, asiantuntijuus ja hyvä elämä ovat toimintamme perusta. Joonatanin toiminta on strukturoitua, selkeästi ohjeistettua, sekä tavoitteellista. Viikko ohjelma koostuu eri toiminnoista, jotka ovat rakennettu autismikirjon asiakkaiden tavoitteet huomioon ottaen. Tavoitteet olemme asettaneet Smart periaatteiden mukaisesti. Ympäristössä/ryhmätoiminnassa olemme huomioineet asiakkaiden aisti- sekä stressiherkkyydet. Joonatan on osa Lakiston autismitiimiä, johon kuuluu myös Ankkuri ja Nuorten valmentava päiväaikainen toiminta.

Toimipisteen tiedot

Joonatan - Rinnekodintie 17 02980 Espoo

044 752 7095

palveluyksikön johtaja (ark. 8-16)

044 776 4413

Asiakkaiden yksilölliset tarpeet huomioiden

Palvelumme sopivat asiakkaille, jotka tarvitsevat eritystä tukea sosiaalisissa taidoissa, vuorovaikutustaidoissa sekä kommunikoinnissa. Toiminnassamme hyödynnämme hyvinvointiteknologiaa sekä käytämme monipuolisesti vaihtoehtoisia kommunikoinnin keinoja ja eri menetelmiä vuorovaikutustaitojen harjoitteluun.

Toiminnat ja harjoitteet tapahtuvat yksilö- tai pienryhmäohjauksessa. Me tarjoamme asiakkaille taide – ja askartelu toimintaa, liikuntaa, musiikkia, kommunikointiryhmiä, aistiryhmiä, peliryhmiä, leivonta- ja keittiötyöryhmiä sekä käytämme hyväksemme alueen kaunista luontoa ulkoilemalla säännöllisesti. Huomioimme jokaisen asiakkaan yksilölliset tarpeet ja toiveet. Arjen keskellä järjestämme erilaisia juhlia vuodenaikojen mukaan.

Joonatan

Rinnekodintie 17, Espoo