Asumisen tuen palvelut, Lepsämä

Kaikurinne

Kenelle: Aikuisille kehitysvammaisille henkilöille.

Sijainti: Viihtyisällä pientaloalueella Nurmijärven Lepsämässä.

Kaikurinne tarjoaa väliaikaisen kodin remontin ajaksi asiakkaillemme.

 

Toimipisteen tiedot

Kaikurinne - Kaikurinne 4 01830 Lepsämä

040 524 5752

Yksikön johtaja (arkisin 8-16)

044 777 6234

Hyvää ja kodikasta elämää

Henkilökunta tarjoaa apua ja tukea asumiseen ja arkeen, asukkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Henkilökunnan työtehtäviin kuuluu perus- ja kodinhoidolliset työt, niissä opetus ja ohjaus, viriketoiminnan suunnittelu ja järjestäminen sekä asukkaiden voinnin seuranta. Asukkaita kannustetaan omatoimisuuteen kunkin oman toimintakyvyn mukaisesti. Toiminta yhteistyökumppaneiden kanssa on osa jokapäiväistä toimintaa. Henkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden.

Asukkaidemme hyvinvointi on sekä laatukriteeri että tärkein tavoite. Asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi työyhteisö huolehtii sekä omasta, että ryhmän toiminnan kehittämisestä. Jokaiselle asukkaalle on nimetty palveluista vastaava ohjaaja, joka hoitaa asukkaan hyvinvointiin ja elämään liittyviä asioita monipuolisesti yhteistyössä omaisten, työ- ja päivätoimintojen, koulujen sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Vastuuohjaaja toimii erilaisissa tilanteissa asukkaan tukena ja asiantuntijana.

Rinnekodin arvot lähimmäisyys, asiantuntijuus ja hyvä elämä ovat yksikön toiminnan kivijalka. Toiminnalla tuetaan ja ohjataan asukasta mahdollisimman hyvään elämään turvallisessa ja virikkeellisessä ympäristössä. Asukas on mukana omien asioidensa hoitamisessa yksilöllisten kykyjensä mukaan. Asukkaiden toiveet ja tottumukset otetaan aina suunnittelussa huomioon. Jokaiselle taataan oikeus hyvään ja kodikkaaseen elämään yhteisönsä jäsenenä. Asukas tulee hyväksytyksi omana itsenään.

" "

Kaikurinne

Kaikurinne 4, Nurmijärvi, Suomi