Lapsi- ja perhepalvelut, Espoo

Kasvunkoti Maija

Kenelle: Kehitysvammaisille erityisen haasteellisessa elämäntilanteessa oleville lastensuojelun sijoittamille lapsille.

Sijainti: Espoon Lakistossa luonnon läheisyydessä.

Kasvunkoti Maija tarjoaa ympärivuorokautista vaativan laitoshoidon palvelua. Yksi paikoista toimii kriisi- ja arviointipaikkana. Lapsilla voi olla joko autismikirjon häiriöitä tai psykiatrisen hoidon tai arvion tarpeita.

Toimipisteen tiedot

Kasvunkoti Maija - Kumpukuja 2 02980 Espoo

040 141 6301

palveluyksikön johtaja (ark. 8-16)

 040 652 2006

Lapsen yksilölliset tarpeet huomioon ottaen

Toimintamme kehyksenä ja ohjaajien toimintaa säätelevänä tärkeänä tekijänä on lastensuojelulaki, jonka puitteissa sijoituksen aikana toimitaan. Lapsen hoiva- ja huolenpito perustuvat asiakassuunnitelmaan, jonka pohjalta laaditaan lapsen yksilöllisesti suunniteltu hoito- ja kasvatussuunnitelma. Lapsen arjen ja elämänhallinnan tukemiseksi laaditaan hoito- ja kasvatussuunnitelmaan perustuva viikkosuunnitelma sekä päiväsuunnitelma.

Kaikkia suunnitelmia arvioidaan päivittäin ja muutoksiin reagoidaan välittömästi. Arvioinnin pohjalta pystymme nopeisiin hoidon tarpeen määrityksiin joko vähentämällä tai lisäämällä esimerkiksi henkilökohtaista lisäresurssia. Tämä toimii kannustimena myös lapsen arkeen.

Yksikkömme arjessa korostuvat strukturoitu arki, kuntoutuksellinen työote, osallistaminen ja toiminnallisuus. Hoito ja kasvatus perustuvat lapsen voimavarojen tukemiseen, sosiaalipedagogiseen työotteeseen sekä lapsen yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamiseen.

Kasvunkoti Maija

Kumpukuja 2, Espoo