Lapsi- ja perhepalvelut, Helsinki

Kasvunkoti Martti

Kenelle: alle 18-vuotiaille, huostaanotetuille kehitysvammaisille tai muuten erityistarpeisille lapsille ja nuorille.

Sijainti: Helsingin Kalliossa Helsingin Diakonissalaitoksen tiloissa.

Kasvunkoti Martti tarjoaa pitkäaikaista, ympärivuorokautista sijaishuollon palvelua. Yksi asiakaspaikoista on lastensuojelun kiirellisen sijoituksen tarpeisiin. Kasvunkoti Martissa työskentely on perhekeskeistä ja vanhempia osallistavaa moniammatillista työtä. Kasvunkodin henkilökunta kunnioittaa lapsen vanhempia, tekee heidän kanssaan yhteistyötä ja pyrkii vahvistamaan vanhempien vanhemmuutta. Tilamme ovat esteettömät ja ne soveltuvat hyvin esimerkiksi sellaisille lapsille ja nuorille, joilla on erilaisia liikkumiseen tarkoitettuja apuvälineitä. Yksikön välittömässä läheisyydessä on lukuisia kulttuuri- ja elämyskohteita sekä harrastustoimintamahdollisuuksia, mm. Linnanmäen huvipuisto ja Töölönlahti sijaitsevat kävelymatkan päässä yksiköstä.

 

 

Toimipisteen tiedot

Kasvunkoti Martti - Alppikatu 2B 19 A 00530 Helsinki

040 681 8898

palveluyksikön johtaja (ark.8-16)

040-1832 641

Lasten kasvun tukena

Toiminnan keskiössä ovat tavallisen arjen mahdollistaminen ja toiminnallisuus, kuten koulunkäynnin, vapaa-ajan ja arjen tukeminen turvallisessa kasvuympäristössä. Lasten arkea rytmittää henkilökohtainen, strukturoitu päiväohjelma. Jokaisella lapsella on Kasvunkodissa omahoitaja.

Osa arjen toiminnasta toteutetaan pienryhmissä, joissa on 1-2 hoitajaa. Huomioimme lasten yksilölliset oppimiseen ja ymmärrykseen liittyvät haasteet. Tuemme lapsen kasvua, kehitystä ja psyykkistä hyvinvointia hänen kehitystasolleen ja kommunikaatiokyvylleen sopivin menetelmin.

Kaikissa lapsen arkeen, kasvatukseen, hoitoon ja kuntoutukseen liittyvissä kysymyksissä kuullaan lasta sekä hänen perhettään ja tehdään tiivistä yhteistyötä lastensuojelun kanssa. Lapsen ja perheen palvelukokonaisuudessa korostetaan lapsen yksilöllisyyttä ja lapsen osallistumista hänen oman elämänsä suunnitteluun ja hallintaan. Lapsi on aina itse läsnä häntä koskevassa päätöksenteossa ja hänen mielipiteensä selvitetään.

Kasvunkoti Martin hyllyllä erilaisia lautapelejä

Tarinoita ja uutisia yksiköstä

Kasvunkoti Martti

Alppikatu 2, Helsinki