Työllistyminen ja osallisuus, Espoo

Kierrätys ja kuljetus

Kierrätys ja kuljetus – ryhmän (Kie-ku) toiminta on suunnattu asiakkaille, jotka haluavat tehdä liikkuvaa, kohtalaista fyysistä kuntoa vaativaa, vuoden ajan mukaan vaihtuvia tehtäviä. Tarjoamme tukea ja ohjausta tehtävissä suoriutumiseen ja sosiaalisissa tilanteissa selviytymiseen ja kommunikaatioon. Toiminnan sisällä harjoitellaan mm. ryhmässä toimimista, sosiaalista vuorovaikutusta sekä arkielämän perustaitoja.

Toimipisteen tiedot

Kierrätys ja kuljetus - Skogbyntie 4 02980 Espoo

050 527 9008

palveluyksikön johtaja (ark. 8-16)

044 759 7041

Monipuolisia tehtäviä ympäri vuoden

Työtehtäviä on koko Lakiston alueella, joka tarjoaa asiakkaiden toimintaan luonnonläheisen, rauhallisen ja turvallisen ympäristön. Kie-kun tehtäviin kuuluvat kierrätysmateriaalien keräys ja kuljetus kierrätyspisteisiin kävellen maitokärryjä apuna käyttäen. Noudamme myös kukkia puutarhalle kukkatukusta Helsingistä ja Vantaalta. Lisäksi teemme vuodenaikojen mukaan vaihtuvia tehtäviä, kuten lumen luontia sekä kukkaistutusten hoitoa ja kuljetusta. Satunnaisesti asioimme myös kaupassa ja hoidamme kuukausittain Utk:n pienimuotoista pyykkihuoltoa sekä nimettömien tekstiilien lajittelua ja tarvittaessa niiden toimittamista Lakiston alueen yksiköihin.

Kie-kun asiakkailla on mahdollisuus osallistua erilaisiin kerhomuotoisesti toteutettuihin ryhmiin, joiden aiheena on mm. kommunikaatio ja työelämätaidot. Kie-kussa tarjotaan myös yleistä hyvinvointia tukevia toimintoja. Asiakkaat osallistuvat halutessaan kuukausittain järjestettäviin yhteisiin tapahtumiin toimintakeskus Martissa (kuten elokuvat ja päivätanssit sekä yhteislaulut). Käymme myös kerran viikossa uimassa ja saunomassa sekä kahdesti viikossa pelaamassa sählyä. Kesällä pidämme leiripäivän Majalammen leirikeskuksessa sekä osallistumme myös kalenterivuoden juhlatapahtumiin Lakistossa.

Kie-kun kuukausittaiset asiakaskokoukset pidetään mahdollisuuksien mukaan ulkona, esimerkiksi läheisen Majalammen rannalla tai ”kävelykokouksina” lenkin yhteydessä. Useimmat Kie-kun asiakkaat kokevat ryhmän ja Lakiston alueen itselleen sekä omalle elämänrytmilleen. Heillä on mahdollisuus jatkaa ryhmästä työhönvalmennuksen avulla työelämään tai ammatilliseen koulutukseen.

Kierrätys- ja kuljetusryhmän asiakkaat uimassa

Kierrätys ja kuljetus

Skogbyntie 4, Espoo