Työllistyminen ja osallisuus, Espoo

Martinpaja ja Verso-valmennus

Kenelle: Kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille, jotka hyötyvät pienryhmätoiminnasta.

Missä: Pohjois-Espoon Lakistossa.

Martinpajan ja Verso-valmennuksen toiminta-ajatuksena on tarjota asiakkaille heidän tavoitteidensa mukaista mielekästä toimintaa. Ryhmissä ulkoillaan päivittäin lenkkien ja erilaisten ulkotöiden merkeissä, harjoitellaan ryhmässä toimimista sekä vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoja.

Ryhmät tekevät tiivistä yhteistyötä Lakiston työtoiminnan muiden ryhmien kanssa ja asiakkailla on mahdollisuus poluttua eteenpäin muihin ryhmiin taitojen kartuttua. Tavoitteena on ylläpitää ja tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Martinpaja ja Verso-valmennus toimivat Lakiston alueella Muistola-rakennuksen alakerrassa. Tilat eivät ole esteettömiä joten Martinpajalle tulevilla asiakkailla ei voi olla merkittäviä toimintakykyä ja liikkumista rajoittavia haasteita.

Moniammatillisen työryhmän jäsenillä on laajaa osaamista kehitysvammatyöstä ja valmiudet toimia myös haastavissa tilanteissa. Henkilökunta on työhönsä sitoutunutta ja toimivat asiakaslähtöisesti.

Toimipisteen tiedot

Martinpaja ja Verso-valmennus - Jussilantie 2 02980 Espoo

040 594 5272

palveluyksikön johtaja (ark. 8-16)

044 759 7041

Martinpaja ja Verso-valmennus

Jussilantie 2, Espoo