Asumisen tuen palvelut, Espoo

Pajula

Kenelle: Kehitysvammaisille autismikirjon henkilöille.

Sijainti: Pohjois-Espoossa Lakiston luonnonkauniilla ja rauhallisella alueella.

Pajulan  on sijaitsee Espoon Lakistossa, suojaisassa luonnon ympäröimässä miljöössä. Pajula on koti 16 autismikirjon henkilölle. Tiloiltaan Pajula on monitoiminen ja mukautuvainen asiakkaidemme yksilöllisiin tarpeisiin.

Pajulassa on pieni ulkopiha, terassi, sauna ja multisensorisiin toimintoihin suunnattu aistihuone.  Pajulan fyysiset tilat mahdollistavat esteettömän liikkumisen ja kaksikerroksisessa rakennuksessa hissillä pääsee myös liikkumaan esteettömästi kerrosten välillä.  Pajulassa on  yhteensä seitsemän erillistä solua: Talvikki, Kaarna, Hertta, Huurre, Halava Outa ja Alppi.

Toimipisteen tiedot

Pajula - Alajyrkäntie 2 02980 Espoo

Halava

050 411 4852

Huurre

040 593 6703

Hertta

040 652 7180

Kaarna

050 442 3830

Talvikki

050 409 7217

Outa

050 435 9981

Alppi

040 547 0532

Asiakkaan osallisuutta tuetaan valintojen mahdollistamisella

Pajulan kaikki asiakkaat ovat autismikirjon henkilöitä ja tämä näkyy vahvasti päivittäisessä työssämme. Asiakkaillemme on suunniteltu yksilölliset päiväohjelmat ja struktuurit heidän mieltymystensä sekä kuntouttavan työn näkökulmasta. Pajulan ammattitaitoinen henkilökunta toimii asiakkaiden tukena ja keskustelee asiakkaiden kanssa päivän kulusta sekä tulevista tapahtumista niin, että päivästä saadaan asiakkaan itsensä näköinen kokonaisuus. Päivämme sisältävät paljon erilaista toimintaa, virikkeitä ja aktiviteetteja asiakkaille, lepoa ja rentoutumista unohtamatta. Pajulassa asiakkaat nauttivat suuresti ulkoilusta ja hyödynnämme päivittäin ympäristössä olevia ulkoilumaastoja ja lenkkipolkuja. Kesäisin nautitaan läheisen Majalammen ulkoilu, uinti ja leiri mahdollisuuksista.

Asiakkaan mielipiteen huomioiminen on omannäköisen ja hyvän elämän toteutumiseksi keskeistä toiminnassamme. Pajulassa järjestetään viikoittain asiakaskokous, missä käydään läpi asiakkaiden kuulumiset ja tunnelmat, sekä keskustellaan mieluisista retkistä ja aktiviteeteista. Lisäksi asiakaskokouksissa käydään läpi ruokatoiveita seuraavalle viikolle. Asiakaskokouksissa on tuotu esille se, että Pajulassa on hyvä olla ja asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa tukeen sekä ohjaukseen.

Pajulassa asiakkaiden itsemääräämisoikeuden tukeminen on suuressa roolissa asiakkaiden arjessa. Asiakkaat saavat tehdä ohjaajien tukemana turvallisia valintoja oman elämänsä suhteen ja henkilöstö mahdollistaa nämä valinnat. Pajulassa työskentelee useampi itsemääräämisoikeuden tukemiseen tarkemmin koulutettu henkilö ja he yhdessä työryhmänä pohtivat sekä edistävät itsemääräämisoikeuden toteutumiseen liittyviä asioita yksikössä.

Osaava henkilöstö luo asiakkaille parempaa elämää

Pajulassa on vahvaa kommunikaatio osaamista. Autismikirjon henkilöillä on usein haasteita vastavuoroisessa kommunikaatiossa ja tähän haasteeseen olemme pyrkineet vastaamaan erilaisin korvaavin kommunikaatiomenetelmin. Yksikössämme työskentelee useampi nimetty kommunikaatiovastaava. Tarjoamme jokaiselle asiakkaalle yksilöllisiin tarpeisiin soveltuvat kommunikaatiomenetelmät. Asiakkailla on käytössä mm. yksittäiset PECS-kuvat, kommunikaatiotaulut, kommunikaatiokansiot, kuvalliset lukujärjestykset ja erilaiset iPad-sovellukset. Kommunikaatiovastaavamme huolehtivat, että kommunikaatioalustat ovat ajan tasalla ja niitä päivitetään asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti. Henkilöstö on koulutettu huomioivan yhdessäolon vuorovaikutuksen menetelmiin.

Henkilöstö on perehtynyt autismikirjon henkilöiden kanssa työskentelyyn ja toteutamme ketterän oppimisen mallia henkilöstön kouluttautumisessa. Haluamme jatkuvasti kehittää uudenlaisia tapoja asiakkaiden elämän parantamiseksi. Henkilöstö kouluttautuu vuosittain uusiin alan menetelmiin ja pyrimme olemaan jatkuvasti alamme edelläkävijä.

Pajula

Alajyrkäntie 2, Espoo, Suomi