Lapsi- ja perhepalvelut, Pori

Poppeli

Kenelle: Kehitysvammaisille ja autismikirjon lapsille

Sijainti: Pori

Poppeli on ympärivuorokautista hoitoa tarjoava pienryhmäkoti kehitysvammaisille ja autismikirjon lapsille.

Pienryhmäkodeissa eletään mahdollisimman normaalia arkea lasten kanssa. Jokaiselle lapselle on nimetty omaohjaaja ja jokaisella lapsella on käytössään henkilökohtainen viikko- ja päiväohjelma. Lapset käyvät koulua ja vapaa-ajalla tehdään lapsille mieluisia asioita ja harrastetaan. Lapset osallistuvat myös arkisiin askareisiin omien kykyjensä mukaisesti.  Apuvälineet ja kommunikaation tukeminen ovat vahvasti läsnä arjessa.

Asuminen kodeissa on yhteisöllistä. Jokaisella lapsella on oma koti, jossa on oma wc-kylpyhuone. Asuntoihin kulku on yhteisistä tiloista. Yhteisinä tiloina ovat viihtyisät oleskelutilat, keittiö, saunaosasto ja piha-alueet. Tilamme ovat esteettömät ja ne soveltuvat hyvin lapsille ja nuorille, joilla on erilaisia liikkumisen apuvälineitä.

Samalla tontilla, viereisessä rakennuksessa sijaitsee Rinnekodin toinen yksikkö Saarni, jossa tarjoamme asumisen tuen palveluja kehitysvammaisille aikuisille.

Pienryhmäkoti Poppeli avataan syksyllä 2021

 

Lisätietoja:
Asiakkuussuunnittelija Maria Järkkälä
040-481 4247
maria.jarkkala@rinnekoti.fi

Palvelualuejohtaja Eva Keskilammi
050-431 4433
eva.keskilammi@rinnekoti.fi

Toimipisteen tiedot

Rinnekoti, Pienryhmäkoti Poppeli - Koekatu 5 28100 Pori

Arkea lapsen ehdoilla hänen erityistarpeet huomioiden

Pienryhmäkodissa asuminen ei tarkoita siteiden katkaisemista vanhempiin tai läheisiin, vaan heidät otetaan tiiviisti mukaan suunnittelemaan lapsen elämää. Läheiset, ystävät ja sukulaiset ovat tervetulleita vierailemaan lapsen luona. Kotilomat ovat myös monelle lapselle tärkeitä ja tuemme perhettä niiden toteutumiseksi.

Jokaisen lapsen kanssa käytetään hänelle luontaisinta vuorovaikutusmenetelmää, varmistaen että hänen oma toiveensa ja tahtonsa tulee kuulluksi ja ymmärretyksi. Lasten kanssa käytetään erilaisia apuvälineitä, kuten kommunikointikansio, sosiaaliset tarinat ja viittomat. Yhteydenpito lapsen ja hänelle tärkeiden läheisten kanssa on tärkeää ja tuemme siinä.

Jokaista lasta kannustetaan ja tuetaan omatoimisuuteen. Heitä tuetaan tekemään valintoja ja kokeilemaan uusiakin asioita turvallisesti ohjaajan kanssa. Tarjoamme lapsille turvallisen arjen lisäksi myös elämyksiä, kuten erilaisia yhteisiä retkiä.

Meillä työskentelee sairaanhoitajia, lähihoitajia ja ammattikasvattajia, joille on tärkeää toimia yhteisyössä perheiden kanssa.

Rinnekodin palvelujen asiakkaaksi tullaan oman kotikunnan sosiaalityön kautta (vammaispalvelu, lastensuojelu). Palvelu käynnistetään asiakkaan ja/tai omaisten ja kunnan sekä Rinnekodin asiakkuussuunnittelun yhteistyöllä.

Rinnekoti, Pienryhmäkoti Poppeli

Koekatu, Pori, Suomi