Työllistyminen ja osallisuus, Espoo

Toiminta- ja kommunikaatioryhmä

Kenelle: Kehitysvammaisille ja autismikirjon henkilöille, jotka tarvitsevat tukea kommunikoinnissa ja liikkumisessa.

Missä: Pohjois-Espoossa Lakistossa, Toimintakeskus Martin yläkerrassa.

Toiminta- ja kommunikaatioryhmässä kiinnitetään erityistä huomiota puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen käyttöön, innostavaan toimintaympäristöön sekä kokemukselliseen oppimiseen erilaisten vuorovaikutustilanteiden kautta. Erilaisia multisensorisia kokemuksia tarjoavia toimintaryhmiä on tarjolla useita viikossa. Asiakkaiden kuntoutus ja voimavaralähtöisyys ovat suuressa osassa ryhmän toimintaa. Toiminta- ja kommunikaatioryhmän asiakkaina on paljon apua tarvitsevia kommunikoinnin ja liikkumisen suhteen. Kaikilla asiakkailla on käytössä liikkumisen apuväline ja useammalla asiakkaalla lisäksi vielä kommunikaation apuväline. Asiakkaat tarvitsevat paljon fyysistä tukea päivittäisissä toiminnoissa. Ryhmä on yksi Toimintakeskus Martin tiimeistä.

Toimipisteen tiedot

Toiminta- ja kommunikaatioryhmä - Rinnekodintie 14 02980 Espoo

050 522 0045

Asiakkaiden toiveiden mukaista toimintaa

Toiminta- ja kommunikaatioryhmässä on asiakkaiden toiveiden ja tavoitteiden pohjalta on luotuja toimintaryhmiä. Asiakas voi valita mieleisensä toimintaryhmän viikko-ohjelmasta.

Ryhmässä seurataan strukturoitua päiväohjelmaa: aamuinfo, aamupäivän toimintaryhmät ja iltapäivän toimintaryhmät. Asentohoidot, fyysistä toimintakykyä tukevat toiminnat, ruokailut, wc-käynnit ja yksilölliset lepohetket rytmittävät päiväohjelmaa.
Ryhmässä tarjotaan erilaisia aistikokemuksia mm. leivonta-, ulkoilu- ja kädentaitoryhmissä. Kommunikaatioon ja arjen selviytymisessä tarvittaviin taitoihin paneudutaan viikoittain. Säännöllisissä asiakaskokouksissa asiakkaat saavat toivoa toimintaryhmien sisältöjä, tehdä valintoja ja antaa palautetta. Palautteissa on esille noussut, että asiakkailla on lomilla ollut ikävä TKR:n ryhmätoimintaa ja he ovat kertoneet, että TKR:n on kiva tulla.

Ryhmässä työskentelee neljä ohjaajaa, joita yksi on erityisohjaaja. Ohjaajien erilaiset työkokemukset tukevat hyvin ryhmätoimintojen suunnittelua ja toteutusta.

Esteettömät ja monipuoliset toimintatilat

Ryhmän tilat Toimintakeskus Martin yläkerrassa ovat esteettömät, valoisat ja avarat. Ryhmän käytössä on jatkuvasti kolme eri tilaa; ryhmätila, luontohuone ja päivälepoa varten erillinen huone, jossa asiakassiirtojen turvallisuus ja ergonomia työnteossa on huomioitu. Ryhmätila on varustettu keittiöllä, jolloin asiakkailla on mahdollisuus saada multisensorisia kokemuksia esim. leivontaryhmässä.

Ryhmätilassa asiakkailla on mahdollisuus siirtyä pyörätuolista lepotuoleihin, säkkituoleihin ja aurinkokeinuun. Luontohuoneen rauhallisessa tunnelmassa pidetään erilaisia multisensorisia toimintaryhmiä. Lisäksi toiminta- ja kommunikaatioryhmän käytössä on Toimintakeskus Martin muut esteettömät tilat, kuten aistihuone, kuntosali, uimahalli yms. Ryhmän läheisyydessä sijaitsevat hissi, ruokasali ja suuri inva-wc tekevät arjen päivittäisistä toiminnoista sujuvia. Ympäröivästä luonnosta on mahdollisuus nauttia kaikkina vuodenaikoina.

Tervetuloa Toiminta- ja kommunikaatioryhmään tutustumaan ja asiakkaaksi!

Toiminta- ja kommunikaatioryhmä

Rinnekodintie 14, Espoo, Suomi