Työllistyminen ja osallisuus, Espoo

Toimintakeskus Atlas

Kehitysvammaisille ja autismikirjon henkilöille päiväaikaista toimintaa tarjoava Toimintakeskus Atlas sijaitsee hyvien julkisten kulkuyhteyksien varrella Espoon Matinkylässä. Lähiympäristöstä löytyy monipuoliset palvelut ja hyvät ulkoilumahdollisuudet. Päivämme rakentuvat asiakkaiden tavoitteiden ja toiveiden pohjalta. Sisältäen esimerkiksi musiikkia, lähiympäristöön tutustumista, leipomista, ulkoilua, rentoutusta, pelailua ja aistihetkiä. Yksikössä on panostettu aisteja stimuloivaan teknologiaan.

Toimipisteen tiedot

Toimintakeskus Atlas - Pyyntitie 5 02230 Espoo

040 188 4026

palveluyksikön johtaja (ark. 9-15)

040  7076939

 

Kenelle

Kehitysvammaisille ja autismikirjon henkilöille

 

Omavalvontasuunnitelma
Toimintakeskus Atlas

Aitoa kohtaamista ja kuulemista

Toimintakeskus Atlas koostuu kahdesta toiminnallisesti erilaisesta ryhmästä; Ainoasta ja Valtista. Ainossa korostuvat fyysinen ja sosiaalinen tuki sekä hyvä hoito. Valtissa painottuvat autismin kirjon tarpeet, sosiaalinen kuntoutus ja toiminnallinen ohjaus. Molemmissa korostuu aito vuorovaikutuksellinen kohtaaminen ja läsnäolo.

Huomioimme jokaisen asiakkaan yksilöllisesti. Se näkyy asiakkaan päivästruktuurissa ja viikko-ohjelmassa. Asiakkaan toimintaa ja tavoitteita arvioidaan yhdessä asiakkaan ja hänen lähipiirinsä kanssa puolivuosittain.

Asiakaslähtöistä työtä, kiireettä

Työotteemme on asiakaslähtöinen. Se näkyy aitona kiinnostuksena työhön. ”Meillä on positiivinen ja välittävä ilmapiiri”, toteavat yksikön työntekijät. ”Kannustamme toisiamme työyhteisönä ja tuemme asiakastamme tunnistamaan omia vahvuuksiaan”, he jatkavat.

Yksikössämme on lämmin henki, jossa tärkeintä on aito välittäminen ja kohtaaminen. Työyhteisössä painotetaan rohkeutta kohdata asiakas ja haasteisiin tartutaan ratkaisukeskeisesti. Työntekijöiden ammatillista osaamista ja kehittymistä tuetaan mm. koulutusten ja ammatillisen keskustelun keinoin.

Toimipisteen uutisia ja tarinoita

Toimintakeskus Atlas

Pyyntitie 5, Espoo