Työllistyminen ja osallisuus, Kirkkonummi

Toimintakeskus Heikkilä

Kehitysvammaisille ja autismikirjon henkilöille palveluja tarjoava toimintakeskus sijaitsee noin kilometrin päässä Kirkkonummen keskustasta, Heikkilän kunnanosassa. Yksikössämme palvelu kohtaa asiakkaan tarpeen – hänen omat voimavarat, tahto ja tavoitteet ovat toiminnan suunnittelun ja toteuttamisen lähtökohta. Ammattitaitoinen henkilökunta kuuntelee aidosti ja rohkeasti asiakkaan tahtoa sekä kunnioittaa erilaisuutta.

Toimipisteen tiedot

Toimintakeskus Heikkilä - Heikkiläntori 3 02400 Kirkkonummi

040 141 8719

palveluyksikön johtaja (ark. 9-15)

050-4668524

 

Kenelle

Kehitysvammaisille ja autismikirjon henkilöille

 

Omavalvontasuunnitelma
Toimintakeskus Heikkilä

“Aika kiva toiminta ja saan vaikuttaa siihen, mitä tehdään.”

Asiakkaillemme on tärkeää tutut ihmiset ja tilat sekä perusrutiinien toteutuminen sekä läsnäolo. Heille merkityksellistä on oman kommunikaatiokeinon tukeminen, kohtaaminen yksilönä ja ehdoton hyväksynnän kokemus. Päivän suunnittelussa on myös huomioitava toiminnallisuuden ja taukojen tasapaino, joka on kullekin asiakkaalle omanlainen.

Yksikössämme on paljon yksilöllistä ohjausta ja ryhmätoiminta tapahtuu pienryhmissä. Toiminnat liittyvät mm. vuorovaikutukseen, keskusteluun, leipomiseen, pelaamiseen, käden taitojen harjoituksiin, asiointeihin, oman elämän hallintaan ja liikuntaan.

Asiakkaille tarjotaan eri aisteille suunnattuja kokemuksia, joissa mm. katsellaan, haistellaan, kuunnellaan, tunnustellaan ja tasapainoillaan. Hieronta- ja hyvinvointitoiminta on osalle mieluista, kuten hiusten laitto, käsien rasvaus tai hartioiden hieronta.

Omiin toiveisiin liittyvistä keskusteluista tehdään mm. unelmakarttoja ja käsitellään Kvankin laatukriteereitä asiakkaiden näkökulmasta. Asiakkaiden tunteiden käsittelyn apuna olemme käyttäneet mm. tunnekortteja, ensin-sitten-menetelmää ja pikapiirtämistä.

Lisäksi käytämme hyväksi musiikin eri muotoja sekä yhteisen rytmin ja äänen vuorovaikutuksellista voimaa (esim. arjen lorut, yhdessä laulelu, ääntely, matkiminen, liikkeen/äänen rytmi ja taputtaminen).

Kokemuksemme mukaan ulkoilu rauhoittaa levotonta, virkistää uneliasta ja antaa päivälle luonnollisen rytmin. Joten kaikilla asiakkailla on mahdollisuus ulkoilla päivittäin.

Rohkeutta nähdä asiakkaan todellinen tarve ja vastata siihen

Yksikössämme työskentelee lähihoitajia, sosionomeja sekä nuoriso- ja yhteisöohjaaja. Työssä korostuu autismin ja psykiatrian osaamisala sekä haastavan käyttäytymisen ennakointi ja kohtaamisen taidot. Lisäksi työntekijöillämme on kiinnostusta ja taitoja ohjata sekä mukauttaa toimintaa mm. eri liikuntamuotojen, kädentaitojen, ruoanlaiton ja leivonnan, luovien menetelmien, kommunikoinnin, musiikin ja elämisen taitojen osa-alueilla.

”Täällä arvostetaan toisten osaamista ja työyhteisössä on luottamuksellinen ilmapiiri. Toimintakeskus Heikkilässä kunnioitetaan ja tuetaan asiakkaan voimavaroja sekä työskennellään asiakkaita varten.”

”Meillä on lämminhenkinen työyhteisö, ja meillä ohjaajat voivat toteuttaa erityisosaamistaan. Rinnekodin työntekijänä sinulla on lukuisia työsuhde- etuja. Olet oikeutettu kahvikupilliseen, smartum etuihin, joululahjaan ja lukuisiin koulutuksiin. Takanasi seisoo suuri ja luotettava säätiö.”

Ohjaaja näyttää erilaisia kommunikaatio- ja toiminnallisuuskuvia asiakkaalle

Uutisia yksiköstä

Toimintakeskus Heikkilä

Heikkiläntori 3, Kirkkonummi