Työllistyminen ja osallisuus, Helsinki

Toimintakeskus Kartanonhaka

Kartanonhaka tarjoaa kehitysvammaisille ja vaikeavammaisille henkilöille sekä autismikirjoon kuuluville henkilöille osallisuutta tukevaa päiväaikaista toimintaa, työllistymistä tukevaa ryhmätoimintaa sekä yksilöllistä työhönvalmennusta. Toimintakeskus Kartanonhaka sijaitsee Helsingin Pitäjänmäellä. Asiakkaillemme on tärkeää oman päätöksenteon mahdollistaminen, mikä näkyy muun muassa kunkin asiakkaan päivän sisällöissä. Työssämme on vahvasti läsnä kuntouttava työote toimiessamme asiakkaan parhaaksi ja hänen tavoitteidensa toteutumiseksi.

Toimipisteen tiedot

Toimintakeskus Kartanonhaka - Kornetintie 8 00380 Helsinki

044 5841 100

palveluyksikön johtaja (ark. 8-16)

044 731 9194

 

Kenelle

Kehitysvammaisille ja vaikeavammaisille henkilöille sekä autismikirjoon kuuluville henkilöille

Omavalvontasuunnitelma
Toimintakeskus Kartanonhaka

Toimintaa asiakkaiden edun mukaisesti

Kartanonhaassa asiakkaiden on mahdollisuus vaikuttaa oman päivänsä sisältöön. Osalla asiakkaista on työllistymistä ja itsenäistymistä tukevia tavoitteita, osalla taas osallisuutta tukevia tavoitteita. Asiakkaat, joiden päätavoitteena on osallisuuden tukeminen, valitsevat omaan päiväohjelmaan heidän tavoitteitaan tukevia sekä heitä kiinnostavia ryhmiä. Valittavana on esimerkiksi seuraavia ryhmiä: liikuntasaliryhmiä (esimerkiksi palloiluryhmä ja lajikokeiluryhmä, disco), ulkoilua (metsäretkiryhmä, lenkkeily ja asiointi lähiympäristössä), kädentaitojen ryhmiä (esim. askartelua) ja monipuolisia aistiryhmiä modernissa SHX-aistihuoneessa sekä kommunikaatiotaitoja tukeva kommunikaatioryhmä.

Asiakkaat, joiden päätavoitteena on työllistymisen ja itsenäistymistä tukevat tavoitteet valitsevat kauden alussa mihin ryhmiin haluavat osallistua kauden aikana. Tavoitteena on myös harjoitella omiin valintoihin sitoutumista. Valittavana on esimerkiksi kädentaitoryhmää, erilaisia keskusteluryhmiä, mediataitoja tukevia ryhmiä ja kauppa- ja kirjastoasiointiryhmiä.  Asiakkaat osallistuvat päivittäin myös yksilöllisiin työtehtäviin pienryhmässä yksikössä tai yksikön lähiympäristössä. Yksilöllisessä työhönvalmennuksessa asiakkaamme ovat edenneet työhönvalmentajan tukemana erilaisiin harjoitteluihin, työkokeiluihin ja palkkatöihin eri aloille.

Moniammatillinen tiimi tukenasi 

Työssämme on vahvasti läsnä kuntouttava työote. Aina ei siis välttämättä ole olennaista mitä tekee asiakkaan kanssa, vaan miten sen tekee. Yksikössä on erityisosaamista kehitysvammaisten ja haastavasti käyttävien henkilöiden kohtaamiseen ja kuntoutukseen, lääkehoitoon ja mielenterveyden haasteisiin, apuvälineiden käyttöön ja niiden ohjeistukseen, multisensoriseen ryhmätoimintaan sekä puhetta tukeviin – ja korvaaviin kommunikaatiomenetelmiin sekä työhönvalmennukseen.

Toimimme asiakkaan kanssa aina hänen etunsa mukaisesti, olemme läsnä ohjaustilanteissa, suunnittelemme aktiivisesti ja yksilöllisesti asiakkaiden itsemääräämisoikeuden tukemista sekä olemme aidosti kiinnostuneita asiakkaiden asioista ja tunteista. Tiimimme on ammattitaitoinen, mutta haluamme edelleen kehittyä ammattilaisina, jonka tukena on monipuoliset kouluttautumismahdollisuudet.

Toimipisteen uutisia ja tarinoita

Toimintakeskus Kartanonhaka

Kornetintie 8, Helsinki, Suomi