Työllistyminen ja osallisuus, Helsinki

Toimintakeskus Kartanonhaka

Kehitysvammaisille ja vaikeavammaisille henkilöille sekä autismikirjoon kuuluville henkilöille päiväaikaista toimintaa tarjoava Toimintakeskus Kartanonhaka sijaitsee Helsingin Ruskeasuolla. Asiakkaillemme on tärkeää oman päätöksenteon mahdollistaminen, mikä näkyy muun muassa kunkin asiakkaan päivän sisällöissä. Työssämme on vahvasti läsnä kuntouttava työote toimiessamme asiakkaan parhaaksi ja hänen tavoitteidensa toteutumiseksi.

Toimipisteen tiedot

Toimintakeskus Kartanonhaka - Tenholantie 10 00280 Helsinki

044 5841 100

palveluyksikön johtaja (ark. 8-16)

044 731 9194

 

Kenelle

Kehitysvammaisille ja vaikeavammaisille henkilöille sekä autismikirjoon kuuluville henkilöille

Toimintaa asiakkaiden edun mukaisesti

Kartanonhaassa asiakkaiden on mahdollisuus vaikuttaa oman päivänsä sisältöön ja tehdä päivän aikana valintoja erilaisista ryhmistä. Asiakkaat valitsevat päivittäin omaan päiväohjelmaan heidän tavoitteitaan tukevia sekä heitä kiinnostavia ryhmiä. Valittavana on esimerkiksi seuraavia ryhmiä: liikuntasaliryhmiä (esimerkiksi palloiluryhmä ja lajikokeiluryhmä, disco), ulkoilua (metsäretkiryhmä, lenkkeily ja asiointi lähiympäristössä), lähiyhteisöön liittymistä (kaupparyhmä, kirjastoryhmä), elämätaitoja tukevia ryhmiä (Kokkiryhmä, työtoiminnan ryhmä, Kartanonhaan kehittäjät ryhmä, viestintä ryhmä), kädentaitojen ryhmiä (esim. askartelua) ja monipuolisia aistiryhmiä modernissa SHX-aistihuoneessa sekä kommunikaatiotaitoja tukeva kommunikaatioryhmä.

Moniammatillinen tiimi tukenasi 

Työssämme on vahvasti läsnä kuntouttava työote. Aina ei siis välttämättä ole olennaista mitä tekee asiakkaan kanssa, vaan miten sen tekee. Yksikössä on erityisosaamista kehitysvammaisten ja haastavasti käyttävien henkilöiden kohtaamiseen ja kuntoutukseen, lääkehoitoon ja mielenterveyden haasteisiin, apuvälineiden käyttöön ja niiden ohjeistukseen, multisensoriseen ryhmätoimintaan sekä puhetta tukeviin – ja korvaaviin kommunikaatiomenetelmiin. 

Toimimme asiakkaan kanssa aina hänen etunsa mukaisesti, olemme läsnä ohjaustilanteissa, suunnittelemme aktiivisesti ja yksilöllisesti asiakkaiden itsemääräämisoikeuden tukemista sekä olemme aidosti kiinnostuneita asiakkaiden asioista ja tunteista. Tiimimme on ammattitaitoinen, mutta haluamme edelleen kehittyä ammattilaisina, jonka tukena on monipuoliset kouluttautumismahdollisuudet. 

Toimipisteen uutisia ja tarinoita

Toimintakeskus Kartanonhaka

Tenholantie 10, Helsinki