Työllistyminen ja osallisuus, Espoo

Toimintakeskus Martti

Kenelle: Ympärivuorokautista tukea tarvitseville kehitysvammaisille henkilöille.

Sijainti: Pohjois-Espoossa luonnonkauniilla Lakiston alueella.

Toimintakeskus Martti järjestää päivätoimintaa, jonka avulla tarjotaan jokaiselle mahdollisuus osallisuuteen ja onnistumisen kokemuksiin toimintakykyä tukevassa ympäristössä. Palvelumme on suunnattu henkilöille, jotka tarvitsevat tukea kommunikaatiotaitojen kehittämisessä ja sosiaalisessa kanssakäymisessä, liikkumisessa, aistisäätelyssä sekä erinäisissä mielenterveyteen liittyvissä haasteissa. Toiminnassamme kiinnitetään erityistä huomiota puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien käyttöön, innostavaan toimintaympäristöön sekä kokemukselliseen oppimiseen erilaisten vuorovaikutustilanteiden kautta. Toimintaamme osallistuvat pääsevät mukaan toiminnan ja erilaisten tapahtumien suunnitteluun. Tiloistamme löytyy mahdollisuuksia moninaisiin eri kokemuksiin sekä elämyksiin, kuten luoviin toimintoihin, draamaan, kylpylämahdollisuuksiin ja aistielämyksiin. Meillä on muun muassa näyttämö, taidetyöskentely-, rentoutus- ja aistitilat, uimahalli, liikuntasali, erilaisia ryhmätiloja, keittiö ja lähiympäristön liikunta- ja ulkoilupaikat. Päivän aikana ruokailemme Lounasravintola Ainoliinassa ja toimintakeskuksessa. Yhteisen tekemisen tiimellyksessä on myös aina mahdollisuus rauhoittumiseen ja lepoon omien voimavarojen mukaan.

Toimipisteen tiedot

Toimintakeskus Martti - Rinnekodintie 14 02980 Espoo

Ainontupa

040 183 0853

Paulinpaja

044 709 1181

Päivälä

040 776 9078

Puro

040 545 8063

Toiminta- ja kommunikaatioryhmä

050 522 0045

Palveluyksikön johtaja (ark. 8-16)

044 716 0804

Onnistumisen iloa ja tukea itsenäiseen toimintaan

Ohjaajamme kohtaavat jokaisen asiakkaan yksilöllisesti ja arvostaen. Laadimme yhdessä asiakkaan kanssa hänen henkilökohtaiset tavoitteensa, huomioiden hänen mielenkiintonsa kohteet ja vahvuudet sekä toiveet uusien asioiden oppimisesta. Halutessaan asiakkaalla on mahdollisuus osallistua ryhmä- tai yksilölliseen toimintaan. Yksikössämme opitaan arjessa tarvittavia taitoja, kuten pyykinpesua ja siivousta, sosiaalisia taitoja, tunne- sekä kommunikaatiotaitoja, aistisäätelyn valmiuksia ja ajanhallinnan taitoja. Lisäksi tuemme liikunnallisuutta ja kädentaitoja sekä luovaa toimintaa. Viikoittainen asiakaskokous opettaa kokoustaitoja ja yhteisistä sopimuksista ja säännöistä kiinni pitämistä. Henkilökunnastamme löytyy motivoituneita moniosaajia. Panostamme yhdessä toimimiseen ja järjestämme innostavia ja vaihtuvia tapahtumia. Meille on tärkeää toimia yhdessä ja saada aikaan onnistumisen iloa ja tukea itsenäistä toimimista. Yksikkömme tunnelma on yhteisöllinen, auttavainen, innostunut ja lämmin.

Asiakas ja ohjaaja kommunikoivat

Toimintakeskus Martti

Rinnekodintie 14, Espoo