Työllistyminen ja osallisuus, Espoo

Toimintakeskus Martti

Päivätoimintaa ympärivuorokautista tukea tarvitseville kehitysvammaisille henkilöille tarjoava Toimintakeskus Martti sijaitsee Espoon Lakistossa. Palvelumme on suunnattu henkilöille, jotka tarvitsevat tukea kommunikaatiotaitojen kehittämisessä ja sosiaalisessa kanssakäymisessä, liikkumisessa, aistisäätelyssä sekä erinäisissä mielenterveyteen liittyvissä haasteissa. Henkilökunnastamme löytyy motivoituneita moniosaajia, jotka panostavat yhdessä toimimiseen ja järjestävät innostavia ja vaihtuvia tapahtumia asiakkaille.

Tutustu Toimintakeskus Martin tiimeihin tarkemmin:

Ainontupa ja eläkeläiset >>

Paulinpaja >>

Päivälä >>

Puro >>

Toiminta- ja kommunikaatioryhmä >>

Toimipisteen tiedot

Toimintakeskus Martti - Rinnekodintie 14 02980 Espoo

Ainontupa

040 183 0853

Paulinpaja

044 709 1181

Päivälä

040 776 9078

Puro

040 545 8063

Toiminta- ja kommunikaatioryhmä

050 522 0045

Palveluyksikön johtaja (ark. 8-16)

044 716 0804

Omavalvontasuunnitelma
Toimintakeskus Martti

Arjen taitojen harjoittelua

Toimintamme tarjoaa asiakkaillemme mahdollisuuden osallisuuteen ja onnistumisen kokemuksiin toimintakykyä tukevassa ympäristössä. Kiinnitämme erityistä huomiota puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien käyttöön, innostavaan toimintaympäristöön sekä kokemukselliseen oppimiseen erilaisten vuorovaikutustilanteiden kautta.

Laadimme yhdessä asiakkaan kanssa hänen henkilökohtaiset tavoitteensa, huomioiden hänen mielenkiintonsa kohteet ja vahvuudet sekä toiveet uusien asioiden oppimisesta. Yksikössämme opitaan arjessa tarvittavia taitoja, kuten pyykinpesua ja siivousta, sosiaalisia taitoja, tunne- sekä kommunikaatiotaitoja, aistisäätelyn valmiuksia ja ajanhallinnan taitoja. Lisäksi tuemme liikunnallisuutta ja kädentaitoja sekä luovaa toimintaa. Toimintaamme osallistuvat pääsevät mukaan toiminnan ja erilaisten tapahtumien suunnitteluun. Tiloistamme löytyy mahdollisuuksia moninaisiin eri kokemuksiin sekä elämyksiin, kuten luoviin toimintoihin, draamaan, kylpylämahdollisuuksiin ja aistielämyksiin.

Yhdessä, ammattitaidolla

Meille on tärkeää toimia yhdessä ja saada aikaan onnistumisen iloa ja tukea itsenäistä toimimista. Yksikkömme tunnelma on yhteisöllinen, auttavainen, innostunut ja lämmin. Ohjaajamme kohtaavat jokaisen asiakkaan yksilöllisesti ja arvostaen.   

Asiakkaan osallisuuden toteutuminen, hänen äänensä kuulumaan saaminen, asiakkaan valinnoissa tukeminen sekä luova suunnitelmallisuus ja yhteinen ilo asiakkaan taitojen vahvistuessa ovat työmme parhainta antia. 

Asiakas ja ohjaaja kommunikoivat

Toimintakeskus Martti

Rinnekodintie 14, Espoo