Työllistyminen ja osallisuus, Helsinki

Toimintakeskus Meripihka

Länsi-Pasilassa sijaitseva Toimintakeskus Meripihka tarjoaa päiväaikaista toimintaa kehitysvammaisille ja autismikirjon henkilöille, joilla on runsaat ja monipuoliset tuentarpeet. Asiakkaamme ovat aktiivisia toimijoita ja vaikuttajia – meidän tehtävämme on kannustaa tavoitteiden saavuttamisessa ja iloita yhdessä onnistumisista.  Liikumme, osallistumme ja harjoittelemme arjen taitoja päivittäin. Kaiken toimintamme lähtökohtana on “minä osaan, minä pystyn”.

Toimipisteen tiedot

Toimintakeskus Meripihka - Pasilanraitio 4 00240 Helsinki

044 736 2851

palveluyksikön johtaja (ark. 8-16)

040 6476951

 

Kenelle

Kehitysvammaisille ja autismikirjon henkilöille, joilla on runsaat ja monipuoliset tuentarpeet

Omavalvontasuunnitelma
Toimintakeskus Meripihka

Asiakas aktiivisena toimijana ja vaikuttajana

Toimintakeskus Meripihkassa toimii eri sisältöisiä toiminnallisia ryhmiä. Jokaisella asiakkaalla on yksilöllinen päivä- ja viikko-ohjelma. Ohjelma on vahvistettu kaikkien asiakkaiden osalta pcs-kuvin. Asiakaskunnan erityiset haasteet ja vahva tuen tarve näyttäytyvät erityisesti toiminnan sisältöjä suunniteltaessa. Aktiviteettien toiminnalliset sisällöt on suunniteltu siten, että ne tukevat asiakkaiden osallisuuden ja onnistumisen sekä itse tekemisen kokemusta. Asiakkailla on myös oikeus kieltäytyä tarjotuista ja suunnitelluista toiminnoista.

Kaiken toiminnan tarkoituksena on vahvistaa asiakkaan kokemusta sitä, että ”minä osaan ja pystyn”. Tutut ohjaajat, pysyväksi muodostunut työryhmä sekä rakenteiden ja sisältöjen selkeys ja samalla joustavuus, antavat hyvät mahdollisuuden sekä asiakkaalle että työntekijöille nauttia onnistumisen kokemuksista.

Tiiminä suurella sydämellä

Työryhmän erityisenä vahvuutena on ammatillinen rohkeus heittäytyä kokeilemaan ja mahdollistaa asiakkaillemme monipuolia kokemuksia ympäröivässä yhteiskunnassa. Ammatillisesti ja tarkkaan mietityt sekä harkitut ”riskit” toimintojen suunnittelussa ja ohjaustyössä tuovat näkyväksi asiakkaiden todellista, usein piilossa olevaa, toimintakykyä. Toimintojen monipuolisuus ja mahdollisuus hyödyntää omia vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita motivoi jatkamaan työssä, jossa jokainen päivä on uusi mahdollisuus sekä asiakkaille että jokaiselle tiimimme jäsenelle. 

Kommunikaation mahdollistaminen ja erityisesti asiakkaiden motivointi omanlaiseensa kommunikaatioon on erittäin tärkeä osa päivittäistä toimintaa Meripihkassa. Työryhmällä on tieto ja ymmärrys palvelunkäyttäjien yksilöllisestä tavasta kommunikoida. Jokainen asiakas on meille tärkeä. 

Meripihkan henkilökunnalla on erityisosaamista autismikirjon henkilöiden erityisistä tarpeista, haastavasta käytöksestä ja sen kohtaamisesta, seksuaalikasvatuksesta ja puhetta tukevista ja korvaavista kommunikaatiomenetelmistä. Tiiminä olemme erityisen ylpeitä siitä, että asiakkaidemme henkilökohtaiset haasteet eivät ensisijaisesti sulje pois tai tee mahdottomaksi normaali elämään kuuluvaa kokemusta ”yrityksestä ja erehdyksestä”. 

Tarinoita ja uutisia yksiköstä

Toimintakeskus Meripihka

Pasilanraitio 4, Helsinki