Lapsi- ja perhepalvelut, Espoo

Turva

Kenelle: Aikuisille kehitysvammaisille ja autismikirjon henkilöille, joilla saattaa esiintyä neuropsykiatrisia haasteita sekä erilaisia mielenterveyden tai käyttäytymisen häiriöitä.

Sijainti: Lakisto, Pohjois-Espoo. Lakisto on alueena ihanteellinen rauhallisen luonnonläheisen sijaintinsa sekä palveluidensa puolesta asiakkaidemme osallisuuden tukemiseen, luoden turvallisen ympäristön harjoitella arjen taitoja jokaisen tuen tarpeen ja tavoitteiden mukaan.

Turva on kahdeksanpaikkainen kehitysvammapsykiatrinen tutkimus- ja kuntoutuspalveluja sekä lyhytaikaista hoitoa tarjoava yksikkö. Henkilökuntamme kokee vahvuutenamme laaja-alaisen osaamisen haastavastikin käyttäytyvän henkilön päivittäisessä ohjaamisessa. Ylläpidämme erityisosaamistamme erityisesti haastavien tilanteiden kohtaamiseen, ennaltaehkäisemiseen ja hallintaan painottuvilla koulutuksilla sekä yhteistyöllä asiantuntijatiimimme kanssa.

Tutkimus- ja kuntoutusjaksojen toteuttaminen ja hoitosuunnitelman luominen suunnitellaan yhdessä Rinnekodin asiantuntijoiden kanssa asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Tavoitteena on löytää asiakkaan itsensä hyväksymiä, hänen toimintakykyään tukevia ja omassa elinympäristössään toimivia ratkaisuja. Jokaisen asiakkuuden lähtökohtana on luoda tunne, että hän on arvokas ja sitä kautta rakentaa asiakkaan näköinen arki.

Asiakkaamme käyttävät oman kotikuntansa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluita. Lyhytaikaisen hoidon jakso voidaan joutua keskeyttämään painavista syistä, joita ovat esimerkiksi asiakkaan akuutti sairastuminen tai tarve hakeutua päivystyksellisesti sairaalahoitoon. Tutkimus- ja kuntoutuspalveluiden aikana asiakkailla on palvelunsa mukaan mahdollisuus konsultoida akuutisti, ympärivuorokautisesti Rinnekodin lääkäriä.

Toimipisteen tiedot

Turva - Kumputie 1 02980 Espoo

040 635 7658

palveluyksikön johtaja (ark. 7-15)

040 6249 554

 

Omavalvontasuunnitelma
Turva

 

Palveluihimme ohjaudutaan kotisivuiltamme löytyvän palvelupyyntölomakkeen kautta Palvelut – Rinnekoti toimii vastuullisesti, Ihmistä lähellä

tai ottamalla yhteyttä tai ottamalla yhteyttä asiakasohjaukseen ja palveluneuvontaan
p. 09 7750 5980 (arkisin klo 9-15).

Asiakkaan näköinen arki

Lyhytaikaisessa hoidossa asiakkaamme käyvät usein päiväaikaisessa toiminnassa ja arki pyritään pitämään mahdollisimman samankaltaisena, minkälaista arki yhdessä perheen kanssa kotona on. Turvan arki pitää sisällään arjen peruspilareita struktuurin muodostamiseksi kuten ruokailut ja yhteiset toimintahetket, mutta muuten jokaisen asiakkaan kohdalla rakennetaan yhdessä hänen tarpeitaan palveleva arki. Tutkimus- ja kuntoutusjakson aikana pyrimme luomaan tavoitteellisesti parhaiten asiakasta palveleva arki yhdessä asiakkaan, asiakkaan verkostojen, yksikön henkilökunnan sekä asiantuntijoiden kanssa. Asiakkaiden kanssa harjoitetaan arjen toimintojen lisäksi sosiaalisia taitoja tai tuetaan esimerkiksi kohti itsenäisempää, asiakkaalle sopivaa asumismuotoa. Turvassa asiakkaat osallistuvat oman elämänsä suunnitteluun ja heitä tuetaan turvalliseen sekä terveyttä edistävään elämään yksilöllisellä tasolla mahdollisuudet huomioiden.

Yksikkömme arkeen kuuluu tärkeänä osana yhdessä tekeminen ja alueen aktiviteettimahdollisuuksien hyödyntäminen, joihin lukeutuvat esimerkiksi Toimintakeskus Martin kunto- ja liikuntasali sekä uimahalli. Yksiköllämme on käytössä Rinnekodin retkiauto, joka mahdollistaa lähialueiden ulkoilualueiden hyödyntämisen.

”Me mukaudumme asiakkaisiimme, asiakkaiden ei tarvitse mukautua meihin. Toimimme aina asiakkaan turvallisuus ja hyvinvointi edellä.”

Turva

Kumputie 1, Espoo