19.10.2021

Traumaattisen tilanteen jälkipuinnilla tukea esihenkilötyöhön

Defusing- eli psykologinen purkukokous on kriisityön menetelmä, joka on kehitetty ammattilaisten työssään kohtaamien traumaattisten tilanteiden purkuun. Sen avulla käydään tapahtuman jälkeen läpi kuormittavat työkokemukset koulutetun ohjaajan johdolla.

Purkukokouksen tarkoituksena on mielikuvien normalisointi siten, että traumaattisessa tilanteessa olleet työntekijät itse purkavat kokemuksiaan psyykkisesti kuormittavasta tilanteesta. Tavoitteena on helpottaa tapahtuman aiheuttamaa stressiä ja käydä läpi tapahtuman aiheuttamia päällimmäisiä tuntemuksia ja ajatuksia. Purkukokous on yksi keino edistää työntekijöiden henkistä hyvinvointia ja ylläpitää työkykyisyyttä.

Rinnekodissa purkukokouksia järjestetään matalalla kynnyksellä. Kokoukseen osallistuu työtehtävässä mukana olleet työntekijät ja esihenkilö erikseen sovittaessa.

Hyvinvoiva työyhteisö luo vetovoimaisen työpaikan

Esihenkilötyön näkökulmasta Defusing purkukokous voi auttaa selventämään tapahtuman kulkua. Vaikka purkukokouksessa ei etsitä tilanteeseen johtaneita syitä, tai pohdita toimintamalleja, voi se auttaa yksikönjohtajaa pohtimaan tapahtuman juurisyitä esimerkiksi uhka- ja väkivaltatilanteessa. Ulkopuolinen kokouksen vetäjä voi tuoda myös keskusteluapua tilanteeseen eri näkökulmasta. Koska Defusing ohjaaja ei työskentele tapahtumayksikössä, hän ei tunne tapahtumassa mukana olleiden henkilöiden historiaa, vaan voi aidosti keskittyä kuulemaan mukana olleiden kokemusta.

Saadun palautteen pohjalta defusing purkukokous on auttanut siihen osallistuneita henkilöitä käsittelemään tilannetta, mutta myös yksikönjohtajia tilanteiden jatkotyöstön näkökulmasta. Hyvin auki purettu tilanne auttaa toimintatapojen uudelleen rakentamisessa. Defusing purkukokouksista on koettu olevan hyötyä myös yksiköissä, jotka ovat aiemmin pitäneet tilanteiden jälkeisiä purkuja itse, työvuorossa olleiden henkilöiden kesken.

Hyvinvoiva työyhteisö luo vetovoimaisen työpaikan, joka mahdollistaa ammatillisen kasvun. Kun huolehdimme omasta ja sitä kautta myös työyhteisön hyvinvoinnista, säästämme arvokasta pääomaa, eli meitä itseämme. Ja kun voimme hyvin, on meillä paremmat selviytymiskeinot traumaattisista tilanteista selviytymiseen.

Ulkopuolisen vetämä defusing oli ihan +++ ja sitä käytetään jatkossakin. (Saatu palaute: Yksikönjohtaja, Rinnekoti)

Blogin kirjoittaja Mirikle Nousiainen on yksi Rinnekodin koulutetuista defusing ohjaajista.

Aiheeseen liittyvät