11.2.2022

Tunnistatko ihmisperäisen kuormituksen?

Koetko omassa elämässäsi hetkiä, jolloin hälinä ympärilläsi, tekemättömät kotityöt ja väliin jääneet jumpat kuormittavat. Me itse pystymme vaikuttamaan paljon arjen kuormitukseen, mutta meidän asiakkaamme ovat usein työntekijöiden avun varassa näissä asioissa – ja siksi kuormitustekijöitä on tärkeää pohtia. Tässä blogissa kommunikaation ja vuorovaikutuksen asiantuntija Miia Seppänen paneutuu ihmisperäiseen kuormitukseen ja jakaa kymmenen vinkkiään, jotka huomioon ottamalla voi edistää autismikirjon henkilön elämänlaatua.

Autismikirjon ihmisillä stressitaso nousee neurotyypillistä helpommin ja nopeammin ja laskee hitaammin. Erilaisilla kuormitustekijöillä on tapana kasautua ja tehdä rasitusta, jonka kanssa on vaikea olla. Tämä rasitus voi sitten näkyä ylivirittyneisyytenä, alivirittyneisyytenä, ärsyyntymisenä, hilpeytenä, raivokkuutena tai oikeastaan minä tahansa poikkeavana toimintana. Olemme hyvin oppineet jo kiinnittämään huomiota ympäristön ärsykkeisiin. Himmennämme valoja tai hiljennämme radiota ihan luontaisesti, kun haluamme karsia aistiärsykkeitä. Osaamme myös nykyään jo aika usein ajatella, että asiakkaan huono mieli voi johtua nälästä, janosta, väsymyksestä tai muusta vastaavasta perustarpeen vajavaisuudesta, mutta tuntuu että yksi asia meiltä usein unohtuu ja se unohdus on ihmisperäinen kuormitus.

Mitä on ihmisperäinen kuormitus?

Ihmisperäinen kuormitus on kuormitusta, joka aiheutuu yleensä lähi-ihmisten toiminnasta. Toiminta voi olla vääränlaista esimerkiksi tiedonpuutteen tai ymmärtämättömyyden takia. Seuraavaksi haluankin nostaa joitain asioita, joita meidän olisi työntekijöinä hyvä tarkastella:

Mitä minun tulee työntekijänä huomioida?

(asiat on koostettu yhdessä autismikirjon henkilöiden kanssa)

  1. Vuorovaikutus: Miten puhun, minkälaisella äänenpainolla ja voimakkuudella? Olenko kunnioittava ja arvostava? Onhan minulla oikeanlaiset kommunikoinnin apuvälineet käytössä, jos niille on tarvetta?
  2. Vaatimukset: Vaadinko asioita, jotka voivat olla sillä hetkellä liikaa? Voinko vaatia asiakasta pesemään hampaat ennen aamupalaa, vaikka selvästi huomaan, että hän haluaisi pestä ne vasta aamupalan jälkeen? Voinko painostaa asiakkaan ulos, vaikka selvästi huomaan, että hän on todella väsynyt?
  3. Väärien rutiinien ylläpitäminen: Olemme tottuneet, että autismikirjon ihmisille rutiinit ovat tärkeitä, mutta muistammeko miettiä, onko ne ylläpidettävät rutiinit tärkeitä juuri kyseiselle asiakkaalle vai voiko olla, että ne ovatkin tärkeämpiä työntekijälle? Työnnämmekö asiakasta rutiineihin, jotka eivät lähde asiakkaan tarpeesta vaan toisinaan jopa työntekijän tai muun lähi-ihmisen? Asiakkaan tarpeet voivat muuttua äkillisestikin ja meidän työntekijöiden tulisi havaita milloin näin käy ja tarjota herkästi uusia vaihtoehtoja. Vaikka asiakkaan mielestä lauantaisauna oli ollut hyvä ajatus vielä iltapäivällä ja työntekijän ajatuksissa hän on tottunut siihen, niin tarve onkin voinut muuttua päivän aikana ja saunan sijaan pelkkä suihkussa käyminen voi tuntuakin illalla mukavammalta ja vähemmän kuormittavalta.
  4. Liian kuormittava päiväohjelma: Muistammehan että kun itsekin usein kuormitumme helposti täyteen ahdetuista päivistä niin meidän asiakkaamme kuormittuvat vielä helpommin. Onko siivous pakko tehdä yhdellä kerralla kokonaan tai onko joka viikko pakko siivota perusteellisesti? Muistammehan että asiakkaiden koulu ja työ- tai päivätoiminta ovat itsessään jo raskaita sosiaalisia tapahtumia, jonka jälkeen voimat voi olla poissa koko loppuillan?
  5. Ohjaustapa: Kovat äänet ja liiallinen reippaus voi kuormittaa, samoin katsekontaktin vaatiminen tai jatkuva liikkeessä oleminen. Rauhallinen, selkeä ja ystävällinen toimintatapa on parasta ohjaustyön antia.
  6. Kuormituksen purkamisen mahdollistaminen: Muistammehan, että stimmailu (toistavan liikkeen tekeminen), vetäytyminen, kieltäytyminen, uppoutuminen johonkin toimintaan (esimerkiksi siihen kännykkään tai tablettiin uppoutuminen voikin olla todella tärkeä väylä purkaa stressiä, kun silloin saa kaikki ympärillä olevat ärsykkeet karsittua pois). Ne voivat olla keinoja purkaa stressiä ja kuormitusta. Näihin täytyy antaa mahdollisuus.
  7. Jokaisen oman rauhan kunnioittaminen: Asiakas voi vaikuttaa passiiviselta, mutta hänellä saattaa olla menossa jokin oma ajatus tai tekeminen, jota emme ulospäin havaitse ja aktivointiyritys tässä tilanteessa voi olla todella kuormittava. Meidän olisi hyvä luottaa, että ihminen hakee itse tai tekee aloitteen jotakin aktiviteettia kohtaan, kun on oikeasti sitä vailla.
  8. Ympärillä olevat tai ympäriltä puuttuvat ihmiset: Tässä asiassa on hyvä olla sensitiivinen ja havainnoida sekä kuulostella asiakkaan tuntemuksia rauhassa. Toisia voi kuormittaa liiallinen läheisyys ja liian paljon ihmisiä ympärillä, kun taas toisia kuormittaa juurikin lähi-ihmisten vähyys ja läheisyyden puuttuminen. Tarve kuulua johonkin ryhmään, mutta myös tarve saada olla yksin voivat vaihdella äkistikin. Lisäksi työntekijänä on erityisen tärkeää tarkkailla ettei ylitä kenenkään henkilökohtaisia rajoja. Tuntosarvet on hyvä olla pystyssä koko ajan. Huomioidaan kaikki nämä ja annetaan aikaa.
  9. Uudet ihmiset: Myös uudet henkilöt voivat kuormittaa paljon ja meidän alalla esimerkiksi vaihtuvat sijaiset ovat valitettavan arkipäivää. Uuden ihmisen puhetyyli, tapa olla vuorovaikutuksessa, välimatkan pitäminen ja ylipäätään liikkuminen ovat asioita joihin pitää aluksi totutella ja sen ennakoimattomuus alkuun voi stressata meidän asiakkaita paljonkin, kuten se stressaa meitä työntekijöitäkin toisinaan.
  10. Jokin muu uusi ja poikkeava toiminta tai tilanne: Toitko koiran mukaasi töihin tai oletko poikkeuksellisen vitsikkäällä ja hilpeällä tuulella perjantain kunniaksi? Erittäin inhimillistä ja tietyissä määrin sallittuakin, mutta meidän on hyvä muistaa, että yllättävät muutokset meidän käyttäytymisessä tai toiminnassa voivat hämmentää asiakkaita ja he vaativat sopeutumisaikaa uuteen.

Kirjoittaja Miia Seppänen toimii kommunikaation ja vuorovaikutuksen asiantuntijana Rinnekodissa ja lisäksi myös ohjaajana lapsi- ja perhepalveluissa.

Aiheeseen liittyvät