14.10.2020

Tunteet pelissä – Rinnekoti kehitti pelin tunteiden johtamiseen

Tunteiden ymmärtäminen ja hyödyntäminen on sote-alalla avain parempaan asiakaskokemukseen sekä työyhteisöjen hyvinvointiin. Siksi Rinnekoti päätti pureutua arjen tunteisiin yhdessä ohjelmistoyritys Futuricen kanssa. Kahden vuoden sisäinen kehitysprojekti tarjoaa Rinnekodille tehokkaat työkalut olla entistä lähempänä ihmistä muun muassa pelillistämisen keinoin.

Pelot, ilot ja tukahdetutkin tunteet vaikuttavat yhteisön tunneilmastoon. Kun työpaikkana on erityistä tukea tarvitsevien lasten koti, turvallinen ilmapiiri on lähtökohta hyvälle kasvulle. Siinä erityinen rooli on ammattilaisten tunnetyössä. Heidän vastuullaan on luoda sellainen ilmapiiri, jossa lapset voivat turvallisesti kohdata toisia sekä tuoda tunteensa esiin. Rinnekodissa työtä tehdään omalla persoonalla ja tunteet ovat tärkeä osa arkea. Siksi henkilöstöä kannustetaan puhumaan tunteistaan myös työpaikalla – Tunne-projektin kautta kehitetään toimivampaa ja turvallisempaa kulttuuria.

– Kehittämisprojekti on ollut jännittävä ja silmiä avaava. Yhteistyö Futuricen kanssa mahdollisti asioiden tarkastelun monipuolisesti ja sote-kuplamme ulkopuolelta, kertoo Rinnekodin kehittämispäällikkö Nadja Delcos.


Pelillinen työkalu kannustaa keskustelemaan

Tunne-projekti käynnistyi Futuricen ja Rinnekodin asiantuntijoiden havainnointityöllä Rinnekodin yksiköissä. Tekemistä jatkettiin moniammatillisten tiimien kanssa yhteisissä työpajoissa, joissa aiemmin kerättyä tietoa rikastutettiin sekä keskusteltiin aineistosta laaja-alaisesti. Projektissa syntynyt koulutusmateriaali ja TUNNE-peli auttavat Rinnekodin henkilöstöä tiedostamaan tunteiden johtamisen merkityksen, kehittymään tunnetyössä, keskustelemaan tunteista sekä peilaamaan ajatuksiaan arjen kohtaamisissa.

– Haluamme nostaa tunnetyön yhdeksi työkaluksi muiden työtaitojen rinnalle. Kun tunneilmasto on ennakoitava ja turvallinen, työntekijöiden kohtaamiset asiakkaiden kanssa ovat molempia osapuolia voimaannuttavia sekä edistävät hyvinvointia ja elämänlaatua, toteaa Rinnekodin hyvinvointijohtaja Nina Leppäkangas.

 

Tutustu tarinaan: https://futurice.com/work/rinnekoti

Lisätietoja:
Nadja Delcos, kehittämispäällikkö

 

Aiheeseen liittyvät