AJANKOHTAISTA BLOGIT OTA YHTEYTTÄ ANNA PALAUTETTA

3KK (2015-2017)

Projekti on päättynyt maaliskuussa 2017. Projektin tavoitteena oli luoda projektiin osallistuville nuorille kolmen kuukauden pituinen työhönvalmennuspalvelu, joka

  • tarjoaa oppimisen vaikeuksiin soveltuvia menetelmiä sekä erityisosaamista työmotivaation ja tavoitteiden käsittelemiseen, yleiseen elämänhallintaan sekä osaamisen kartoittamiseen.
  • selvittää kokeilun avulla yksilön kyvyistä, jaksamisesta ja motivaatiosta johtuvia edellytyksiä hyötyä tavanomaisista Kelan ja TE-keskusten työhönvalmennuspalveluista.
  • tukee tarvittaessa nuorten jatko-ohjautumista esimerkiksi tarvittaviin lisäselvittelyihin psykologin tekemän arvion avulla opiskeluedellytyksiin tai mahdolliseen kehitysvammahuollon selvityksen tarpeeseen liittyen.
  • ohjaa nuorta hakeutumaan koulutukseen tai mahdollisiin muihin hänelle soveltuviin palveluihin.

Projekti toteutettiinn kolmen kuukauden pituisina valmennuskursseina, jotka sisälsivät valmennusta pienryhmissä (1kk) ja työharjoittelun (2kk). Projektin kohderyhmää olivat 18–29-vuotiaat nuoret, joilla on todettu tai epäillään olevan laajoja oppimisvaikeuksia tai lievää kehitysvammaa. Heillä on myös halua työllistyä, ammatilliset suunnitelmat eivät ole kovin pitkällä, työkokemusta on vähän tai ei ollenkaan.

Projekti oli Kelan kehittämisrahaston rahoittama ja sen ulkoisen vaikuttavuusarvioinnin toteuttaa Kehitysvammaliitto.

Projektin loppuraportti

Lov work! Laaja-alaisten oppimisvaikeuksien huomiointi työhönvalmennuksessa