AJANKOHTAISTA BLOGIT OTA YHTEYTTÄ ANNA PALAUTETTA

Hetki (2017-2019)

Hetki- hanke (2017-2019) on kehittänyt voimavaralähtöisen ryhmämallin kehitysvammaisten lastensa haastavasta käyttäytymisestä kuormittuneille vanhemmille. Hetki -mallin avulla puretaan lapsen ja vanhemman välille muodostunutta negatiivisen vuorovaikutuksen kehää myönteistä vuorovaikutusta lisäämällä sekä tuetaan vanhempia voimaantumisessa.

Ryhmämallissa on dialoginen ja voimavarakeskeinen lähestymistapa. Ryhmässä käsitellään lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta ja vanhemman jaksamista kunkin kerran teeman mukaisesti. Tutkittuun tietoon perustuvia teemoja ovat muun muassa yhteyden rakentaminen lapseen, rajojen asettaminen ja vanhemman hyvinvointi. Ryhmän jälkeen vanhemmat ovat kokeneet lapsen käyttäytymisen helpottuneen ja saaneensa itsellensä voimia vanhemmuuteen.

Hetki-hanke toteutuu 2017-2019 aikana. Hankkeen rahoittaa STEA ja se toteutetaan yhteistyössä kuntien ja vaativan erityisen tuen tutkimusryhmän kanssa.
 

Olen huomannut muutosta lapsen käyttäytymisessä. Järjestelmälliset mallit ja ohjeet ovat tuottaneet toivottua käyttäytymisen muutosta.

Jaksan paremmin ongelmatilanteissa. En hermostu niin herkästi. Lapsikaan ei hermostu yhtä usein.

 

Hetki-hanke mediassa:

Uusimaa 23.9.2017 Vertaisryhmissä korostetaan perheen vahvuuksia
Itäväylä 8.11.2017: Kohtaaminen luo levollisuutta

 

Lisätietoja:

Varpu Tyyskä-Korhonen    
projektipäällikkö    
040 544 7438    
varpu.tyyska-korhonen@rinnekoti.fi

 
Jael Virtanen     
projektisuunnittelija     
040 356 4185     
jael.virtanen@rinnekoti.fi   
 

    


Kuva: Jukka Lintinen