LAHJOITA! AJANKOHTAISTA BLOGIT RINNEKOTI 90v OTA YHTEYTTÄ

Selkeästi seksistä (2016-2017)

Seksuaalisuus on tärkeä osa myös kehitysvammaisen ihmisen elämää varhaislapsuudesta vanhuuteen. Kehitysvammaisilla henkilöillä on monenlaisia seksuaalisuuteen liittyviä erityishaasteita ja seksuaalisuuteen sekä seksuaaliterveyteen liittyvä tietämys on usein puutteellista.

Selkeästi seksistä -projektin tarkoituksena oli tuottaa selkokielistä seksuaalikasvatusmateriaalia ammattilaisille sekä puheeksiottamisen tueksi läheisille, jotta seksuaaliterveyskasvatus voidaan kohdentaa jokaisen yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi. Projekti on päättynyt helmikuussa 2017.

Selkeästi seksistä –projektia rahoittiTerveyden ja hyvinvoinnin laitos.