AJANKOHTAISTA BLOGIT OTA YHTEYTTÄ ANNA PALAUTETTA

Meneillään olevat tutkimukset

Aistimonivammaisen henkilön kognition arviointi: Vuorovaikutuksellinen ja dynaaminen lähestymistapa

Tutkimuksen tavoitteena on arvioida kognitiivisia toimintoja henkilöillä, joiden toimintaa rajoittavat keskivaikea, vaikea tai syvä kehitysvammaisuus, kaukoaistien puutteet (näkö ja / tai kuulovamma) sekä mahdolliset muut vammat, esimerkiksi liikuntavamma. Kehitysvamma-alalla käytetään termiä aistimonivammaisuus. Henkilöiden problematiikkaa ja toimintakykyä kuvaa useimmiten määritelmä synnynnäinen kuurosokeus (congenital deafblindness), minkä vuoksi heidän kuntoutuksessaan ja arvioinnissaan hyödynnetään kuurosokeusalan tutkimustietoa ja näkökulmia.
Tutkimuksen fokuksena on 2-3 aistimonivammaisen henkilön kognitiivisten toimintojen arviointi vuorovaikutuksellisessa kehyksessä.Tavoitteena on löytää keinoja havainnoida ja arvioida kognitiivisia toimintoja henkilöillä, joiden psykologista arviointia tavallisesti pidetään erittäin vaikeana tai mahdottomana. Tutkimuksen kautta pyritään myös kehittämään vaikeimmin vammaisten hoito-, kuntoutus- ja arviointimenetelmiä.

Aikataulu

Aineistonkeruu 2015-2016, arvioitu valmistumisajankohta 2018

Tutkija

Emmi Tuomi, johtava psykologi, Itä-Suomen yliopisto. Tutkimusta tehdään yhteistyössä Pohjoismaisen kuurosokeusalan kognitioverkoston kanssa.