AJANKOHTAISTA BLOGIT OTA YHTEYTTÄ ANNA PALAUTETTA

Kirjallisuuskatsaukset

2015

Kaipainen P, Westermarck T, Atroshi F, Kaski M, Iivanainen M. Clinical and Hematological Profiles During Valproate Treatment of Epileptic Patients with Intellectual Disability — Case Study and Mini Review. In: ”Pharmacology and Nutritional Intervention in the Treatment of Disease” (Atroshi, F, editor),INTECH Publisher, ISBN 978-953-51-1383-6. May 28, 2014 under CC BY 3.0 license 2014, 273-281.

Keränen T, Kaski M, Sceinin M, Rinne J, Repo-Tiihonen E, Vartiainen H, Halila R, Heinonen S, Halkoaho A, Bendel S, Uusaro A, Tatlisumak T, Roine RO, Launis V, Pasternack A. Kliininen tutkimus erityisryhmillä. Kirjassa: Keränen T, Pasternack A (toim.) Kliinisen tutkimuksen etiikka. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim 2015, 62-87.

2013

Kaski M. Kehitysvammaisten terveyttä ei seurata riittävästi. Ongelmina, alihoito, toimintakyvyn puutteet ja kasvavat kustannukset. Pääkirjoitus. Duodecim 2013;129(3):212-3.

Kaski M. Vaikeavammaisen palliatiivinen hoito. Palliatiivinen hoito 2013;37:13-15.

2011

Kaski M (puheenjohtaja), Aaltonen S, Heiskala H, Hyvärinen L, Komulainen J, Määttä T, Noponen AL, Verkasalo M, Wilska M, Ala-Mello S, Hiiri A, Sakki A (Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Kehitysvammalääkärit-Finlands läkare för utvecklingsstörda ry:n asettama työryhmä). Downin oireyhtymään liittyvien lääketieteellisten ongelmien hyvä hoito. Käypä hoito-suosituksen päivitystiivistelmä.  Duodecim 2011;127(4):364-5.

Majkowski J, Westermarck T, Atroshi F. Oxygen stress: epilepsy and antiepileptic drugs.
Epileptologia 2011; 19:143-157.

Ruoppila I, Iivanainen M (eds.). Life course of Finnish persons with intellectual disabilities born 1898-1960. A 35-year follow up study. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 2011; 430: 1-119.

Ruoppila I, Iivanainen M. Preface. In: Life course of Finnish persons with intellectual disabilities born 1898-1960. A 35-year follow up study. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research edited by I. Ruoppila, M. Iivanainen) 2011; 430: 7-8.

Ruoppila I, Iivanainen M. Yhteenveto (Finnish summary). Kirjassa: Life course of Finnish persons with intellectual disabilities born 1898-1960. A 35-year follow up study. Jyväskylä Studies inEducation, Psychology and Social Research edited by I. Ruoppila, M. Iivanainen) 2011; 430: 111-119.

Ruoppila I, Iivanainen M, Laurinkari J, Patja K, Poutanen V-M, Vesala H. Use of services by people with intellectual disability: a multidisciplinary longitudinal study from 1962 to 1998 in Finland. In: Life course of Finnish persons with intellectual disabilities born 1898-1960. A 35-year follow up study. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research edited by I. Ruoppila, M. Iivanainen) 2011; 430:86-110.

Wedenoja S, Pekansaari E, Höglund P, Mäkelä S, Holmberg C, Kere J. Update on SLC26A3 mutations in congenital chloride diarrhea. Hum Mutat 2011; 32(7):715-22.