AJANKOHTAISTA BLOGIT OTA YHTEYTTÄ ANNA PALAUTETTA

Oppikirjat ja teokset

2015

Kaski M. Kehitysvammaiset kliinisen tutkimuksen kohteena. Kirjassa: Keränen T, Pasternack A (toim.) Kliinisen tutkimuksen etiikka. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim 2015, 64-66.

Kinnunen-Kakko, M. Mahdollistava lähimmäisyys ja arkeistava aistityö. Rinnekodin julkaisusarja, julkaisu 1.  ISBN 978-952-99924-4-7.

Rantanen E. Jotta arkielämä ja sairaus saataisiin paremmin yhteen. Julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyö harvinaisissa sairauksissa. Rinnekoti-Säätiö, Norio-keskus.

2014

Castrén ML, Westermarck T and Atroshi F. Oxidative Stress and Dietary Interventions in Autism: Exploring the Role of Zinc, Antioxidant Enzymes and Other Micronutrients in the Neurobiology of Autism. Kirjassa: Atroshi F (Ed.) Pharmacology and Nutritional Intervention in the Treatment of Disease, Chapter 3, ISBN: 978-953-51-1383-6, InTech, DOI: 10.5772/57512, 2014.

Chydenius E. Kehitysvammainen ja päihteet. Kirjassa Komu I., Pöllönen S. (2014) (toim.) Kynnykset sileiksi; Tavoitteena esteettömät mielenterveys- ja päihdepalvelut. Sininauhaliitto 51–65.

Johansson E, Westermarck T and Atroshi F. Possible Relation Between Trace Element Status and Clinical Outcomes in Parkinson Syndrome. Kirjassa: Atroshi F (Ed.) Pharmacology and Nutritional Intervention in the Treatment of Disease, Chapter 20, ISBN: 978-953-51-1383-6, InTech, DOI: 10.5772/57612, 2014.

Johansson E, Westermarck T, Ek P and Atroshi F. Metabolism Changes as Indicated by the Erythrocytes of Patients with Alzheimer’s Disease. Atroshi F (Ed.) Pharmacology and Nutritional Intervention in the Treatment of Disease, Chapter 21, ISBN: 978-953-51-1383-6, InTech, DOI: 10.5772/57511, 2014.

Kaipainen P,  Westermarck T, Atroshi F, Kaski M and Iivanainen  M. Clinical and Hematological Profiles During Valproate Treatment of Epileptic Patients with Intellectual Disability — Case Study and Mini Review. Kirjassa: Atroshi F (Ed.) Pharmacology and Nutritional Intervention in the Treatment of Disease, Chapter 12, ISBN: 978-953-51-1383-6, InTech, DOI: 10.5772/57369, 2014.

Kaski M. Kehitysvammaisena elämästä kuolemaan. Kirjassa: Pöyhiä R., Tasmuth T., Reinikainen P. (2014) (toim.). Lääkäri saattajana. Pohdintoja kärsimyksestä, kuolemasta ja eutanasiasta. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim 76-85.

Määttä T, Tervo-Määttä T, Taanila A, Kaski M and Iivanainen M. Adaptive Behaviour Change and Health in Adults with Down Syndrome: A Prospective Clinical Follow-Up Study. Kirjassa: Atroshi F (Ed.) Pharmacology and Nutritional Intervention in the Treatment of Disease, Chapter 15, ISBN: 978-953-51-1383-6, InTech, DOI: 10.5772/57461, 2014.

Partinen M, Westermarck T and Atroshi F. Nutrition, Sleep and Sleep Disorders – Relations of Some Food Constituents and Sleep. Kirjassa: Atroshi F (Ed.) Pharmacology and Nutritional Intervention in the Treatment of Disease, Chapter 7, ISBN: 978-953-51-1383-6, InTech, DOI: 10.5772/58345, 2014.

Płonka-Półtorak E, Westermarck T, Kaipainen P, Kaski M and Atroshi F. Trace Elements, Antioxidant Enzymes and Free Carnitine Levels Among Epileptic Patients Treated with Valproate Monotherapy, Kirjassa: Atroshi F (Ed.) Pharmacology and Nutritional Intervention in the Treatment of Disease, Chapter 11, ISBN: 978-953-51-1383-6, InTech, DOI: 10.5772/57613, 2014.

Sauka M, Selga G, Skesters A, Silova A, Westermarck T, Latvus A and Atroshi F. Impact of CoQ10, L-Carnitine and Cocktail Antioxidants on Oxidative Stress Markers in HIV Patients — Mini Review and Clinical Trial. Kirjassa: Atroshi F (Ed.) Pharmacology and Nutritional Intervention in the Treatment of Disease, Chapter 9, ISBN: 978-953-51-1383-6, InTech, DOI: 10.5772/58415, 2014.

Selga G, Sauka M, Aboltina L, Davidova A, Kaipainen P, Kheder D, Westermarck T and Atroshi F.  Pharmacological and Clinical Effectiveness of Zingiber officinale and Alpinia galanga in Patients with Osteoarthritis. Kirjassa: Atroshi F (Ed.) Pharmacology and Nutritional Intervention in the Treatment of Disease, Chapter 10, ISBN: 978-953-51-1383-6, InTech, DOI: 10.5772/58417, 2014.

Tuomi E. (2014) The Qualitative use of standardized tests – A Practical application of Bayley Scales III, in Ask Larsen & Damen (eds.) Guidelines for Assessment of Cognition in Relation to Congenital Deafblindess. Nordic Centre for Welfare and Social Issues. Denmark: Basis-Tryk.

Westermarck T, Latvus A and Atroshi F. The Pharmacology and Biochemistry of Selenium in Cancer. Kirjassa: Atroshi F (Ed.) Pharmacology and Nutritional Intervention in the Treatment of Disease, Chapter 14, ISBN: 978-953-51-1383-6, InTech, DOI: 10.5772/58425, 2014.

Westermarck T, Ekvall S and Kaski M. Pharmacological Interventions of Selenium in Duchene Muscular Dystrophy: The Role of Reactive Oxygen Species in Mediating Lipid Peroxide Formation. Kirjassa: Atroshi F (Ed.) Pharmacology and Nutritional Intervention in the Treatment of Disease, Chapter 18, ISBN: 978-953-51-1383-6, InTech, DOI: 10.5772/57370, 2014.

2013

Ala-Mello S. Perinnölliset sairaudet ja oireyhtymät. Kirjassa: Fellman V, Luukkainen P, Asikainen T, toim. Vastasyntyneiden tehohoito. 3. uudistettu painos. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim; 2013, s. 293–300.

Chydenius E, Seppälä H. Kognitiivis-behavioraalinen psykoterapia kehitysvammapotilaiden hoidossa. Kirjassa Kähkönen S, Karila I, Holmberg N. Kognitiivinen psykoterapia. 6. painos Kustannus Oy Duodecim 2013; s. 409–419.

Leskelä M, Vedenpää A, Vataja R, Grönroos N, Chydenius E, Heikkilä M, Partinen M., Kaski M, Iivanainen M. AD/HD-aikuisten psykologinen ryhmäkuntoutus. Vetäjän käsikirja. 3.painos. Rinnekoti-Säätiö, Espoo 2013, s. 1-38.

Chydenius E. Kehitysvammainen ja päihteet. Kirjassa Komu I. (toim.) Kynnykset sileiksi – tavoitteena es-teettömät päihde- ja mielenterveyspalvelut. Sininauhaliitto. (painossa)

Kaski M. Kehitysvammaisena elämästä kuolemaan. Kirjassa: Pöyhiä R, Tasmuth T, Reinikainen P (toim.). Lääkäri saattajana. Pohdintoja kärsimyksestä, kuolemasta ja eutanasiasta. Helsinki: Kustannus Oy Duode-cim (painossa)

2012

Castren ML. Neural stem cells. Results and problems in cell differentiation. Ed. R. Denham. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag 2012.

Kaski M. (toim.), Manninen A, Pihko H. Kehitysvammaisuus. Helsinki: SanomaPro Oy 2012.

Kaski M. (red.), Manninen A och Pihko H. Utvecklingstörning. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen 2012.

2011

Iivanainen M. Neuropsykiatrian lähihistoria Suomessa: mielisairaaloista yleissairaaloihin. Kirjassa: Kliininen neuropsykiatria. Toim. K. Juva, C. Hublin, H. Kalska, J. Korkeila, M. Sainio, P. Tani, R. Vataja. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2011, ss. 28-30.