AJANKOHTAISTA BLOGIT OTA YHTEYTTÄ ANNA PALAUTETTA

Meneillään olevat tutkimukset

The Misunderstood and Unseen Ability. Multi-sensory Programme and its Effects on Autistic Chlidren

Tutkimuksessa tarkastellaan ja kehitetään autististen lasten kielellisiä, sensomotorisia ja vuorovaikutustaitoja poikkeavien aistikokemusten lieventämiseen suunnitellun intervention avulla.Tutkimuksessa autistiselle lapselle tarjotaan SeMoCo –ohjelman avulla aistiärsykkeitä, joiden tavoitteena on auttaa poikkeavan aistijärjestelmän toimintaa. Näin halutaan vaikuttaa poikkeavan käyttäytymisen taustalla oleviin syihin. Hypoteesina on, että yksilöllisesti suunnitellun ohjelman avulla autistisen lapsen tarve aistijärjestelmänsä korjaamiseen vähenee ja hänelle vapautuu enemmän aikaa ja kapasiteettia muihin toimintoihin.Ohjelman vaikuttavuutta tutkitaan kolmesta eri näkökulmasta: millainen merkitys lukuvuoden kestävällä yksilöllisellä SeMoCo-ohjelmalla on autistisen lapsen kielellisten, sensomotoristen ja vuorovaikutustaitojen taitojen kehittymisessä? 

Aikataulu

Syksy 2015-kevät 2016

Tutkija

Pispala Leni, KM, Itä-Suomen yliopisto, väitöskirjatutkimus