15.2.2021

Työntekijöiden osaaminen varmistaa työn laadukkuuden ja kehittymisen

Työntekijöiden osaaminen on yksi tärkeimpiä toimintamme laatuun vaikuttavia tekijöitä ja siksi henkilöstön kouluttautumiseen ja hyvinvointiin halutaan Rinnekodissa panostaa. Osaamisen kehittämisen mahdollisuudet motivoivat työntekijöitä, ja henkilökunnan koulutus on erityisen tärkeää myös asiakkaiden näkökulmasta. Ajantasainen tieto ja vahva alan erityisosaaminen palvelevat asiakkaiden yksilöllisiä toiveita ja tarpeita parhaiten.

Ohjaaja ja kaksi asiakasta osoittavat ilmoitustaululla olevaa paperia, jossa piirroksia.

Henkilökunnan osaamiseen panostamisella on monenlaisia hyötyjä.

Rinnekoti tarjoaa työntekijöilleen eriaiheisia ja -laajuisia koulutuksia ympäri vuoden. Viime aikoina Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutukset (Nepsy-valmennus), tutkintoihin johtava koulutus sekä kommunikaatioon liittyvistä koulutuksista esimerkiksi tukiviittomakoulutukset ovat nousseet suosituimmiksi.

– Tällä hetkellä tarjoamme isompina kokonaisuuksina Nepsy-valmennusta eli mielenterveys– ja päihdetyön erikoisammattitutkintoa neuropsykiatrisella painotuksella sekä Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkintoa. Molemmat ovat erinomaisia mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen niin työntekijöille kuin Rinnekodillekin, henkilöstön kehittämispäällikkö Marjo Rytkönen kertoo.

Seppolassa erityisohjaajana työskentelevä Heli Hämäläinen suorittaa oppisopimusopiskeluna mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkintoa neuropsykiatrisella painotuksella. Hämäläiselle opinnoissa erityisen kiinnostavaa on niistä saatujen oppien suora yhteys työhön.

– Nepsy-työskentely on ratkaisukeskeistä, toiminnallista, kannustavaa ja motivoivaa. Työskentelyssä lähtökohta on aina asiakkaan tavoitteet ja liikkeelle lähdetään pienistä asioista. Alkuun ei ole hyvä asettaa liian isoja vaatimuksia. Eräänkin asiakkaan kanssa tavoite oli oppia maltillisuutta ja odottamista. Lähdin pohtimaan, mistä kaikista näkökulmista tavoitetta voisi lähteä lähestymään, Hämäläinen kuvailee.

Opintojen ja töiden yhdistäminen on Hämäläisen mielestä ollut vaivatonta, kun on sisäistänyt, minkä verran mikäkin osio vaatii ja on löytänyt niille aikaa kalenterista. Koronan vuoksi opinnot on suoritettu etäyhteyksin, joten kokemusten ja ajatusten vaihto opiskelijaporukan kanssa on jäänyt vähäisemmäksi. Hämäläinen on kuitenkin mielissään voidessaan keskustella koulutuksen teemoista yhdessä työyhteisönsä kanssa.

– Ja tietenkin koulutukseen osallistuvilta toivotaan, että tietoa jaetaan yksiköihin, jotta hyvät käytänteet tulevat hyödyksi parhaalla mahdollisella tavalla. Kehitysvamma-ala ja menetelmäosaamiset kehittyvät koko ajan, joten koen erittäin tärkeäksi työnantajan myönteisyyden työntekijöiden osaamisen kehittämiseen, Hämäläinen kertoo.

Marjo Rytkönen, jonka tehtäviin kuuluu työntekijöiden osaaminen ja sen kehittäminen

Marjo Rytkönen toimii Diakonissalaitoksen henkilöstön kehittämispäällikkönä.

Työntekijät ovat tärkein voimavara

Rinnekodille on työnantajana tärkeää, että kehitymme ja kehitämme alaa eteenpäin. Henkilöstön koulutukset ovat yksi keino tähän asiakastyön kehittämiseen. Työntekijöiden osaaminen ja sen kehittäminen koskee isoa joukkoa, sillä jo pidempään alalla työskennelleet haluavat päivittää osaamistaan, eikä kehitysvamma-alan osaaminen ole itsestäänselvyys vastavalmistuneidenkaan osalta.

– Työntekijämme ovat tärkein voimavara ja siksi henkilöstön kouluttautumiseen ja hyvinvointiin halutaan panostaa. Haluamme, että työntekijämme ovat osaavia ja tuovat työhönsä uusia ideoita ja tekemisen tapoja koulutusten myötä. Näin varmistetaan työn laadukkuus ja kehittyminen, Marjo Rytkönen kertoo.

Tavoitteena on, että jokainen työntekijä osallistuu koulutuksiin vähintään kolme koulutuspäivää vuodessa. Tavoitteen toteutumista seurataan ja koulutuksista tiedotetaan aktiivisesti niin esihenkilöille kuin koko henkilöstölle. Koulutuksia ja kursseja riittää reilusti yli tämän, kiitos monipuolisen ja laajan koulutustarjonnan.

– Peruskoulutukset, kuten ensiapu, alkusammutus ja Avekki-koulutukset toistuvat säännöllisesti ja niistä on paljon tarjontaa. Lisäksi Rinnekodissa järjestetään mm. itsemääräämisoikeuteen ja kirjaamiseen sekä esihenkilötyöhön liittyen koulutusta runsaasti. Vuosittain järjestetään myös koulutusta esimerkiksi yksiköiden turvallisuusvastaaville ja lääkehoitovastaaville. Yhtenä osaamisen kehittämisen painopistealueena on kommunikaatio-osaaminen ja siitä järjestetään kattavasti koulutusta vuoden aikana, Rytkönen luettelee.

Verkko-oppimisympäristö lisää koulutustarjontaa

Lähiopetuksen lisäksi Rinnekoti hyödyntää henkilökunnan kehittämisessä verkko-oppimisympäristö E-riniä, josta löytyy tällä hetkellä noin 30 kurssia. Verkko-oppimisympäristö otettiin laajemmin käyttöön koko Diakonissalaitoksen konsernissa keväällä, mikä tuo jatkossa lisää eriaiheista koulutustarjontaa Rinnekodinkin työntekijöiden käyttöön.

– E-rin tuo hyviä mahdollisuuksia kehittää omaa ammattitaitoa ajasta ja paikasta riippumatta. E-rinin käyttö on nyt mahdollista myös kotikoneelta, ja tämä mahdollisuus on otettu innostuneesti vastaan, Marjo Rytkönen sanoo.

Aiheeseen liittyvät