13.1.2022

Uusi tilapäishoito avautuu Turun alueen erityislapsiperheiden jaksamisen tueksi

Diakonissalaitokseen kuuluvan Rinnekodin lapsi- ja perhepalvelujen uudet pienryhmäkodit Turussa ovat valmistumassa ja toiminta käynnistyy alkuvuodesta 2022. Rinnekoti avaa kolme uutta kotia, jotka tarjoavat uudenlaista palvelua Turun alueen kehitysvammaisille ja autismikirjon lapsille ja nuorille. Pienryhmäkoti Nanna ja Knut tarjoavat ympärivuorokautista, pitkäaikaista asumispalvelua. Juniori-Frida puolestaan tarjoaa tilapäishoitoa erityislapsiperheiden tarpeiden mukaisesti. Tilapäishoito on tärkeä palvelu erityislapsiperheille esimerkiksi omaishoidon vapaiden aikana.

 

Tilapäishoito tarjoaa vanhemmille hengähdystauon

Rinnekodilla on erityislapsille tilapäishoidon palveluja ollut aikaisemmin tarjolla Helsingissä ja Espoossa. Vuoden 2022 alkupuolella tilapäishoidon palvelut laajenevat Turkuun, kun Juniori-Frida avaa ovensa Turussa Pulmussuontiellä. Tilapäishoito on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille, joilla on esimerkiksi kehitysvamma- tai autismikirjoin diagnoosi, ja asuvat vielä lapsuudenkodissaan.

”Tilapäishoito tukee erityislasten vanhempien jaksamista, tästä meillä on erittäin hyvät kokemukset Helsingin ja Espoon yksiköistä. Monet perheet käyttävät palveluitamme säännöllisesti esimerkiksi omaishoidon vapaiden aikana, osa myös itsemaksavina asiakkaina”, kertoo palvelualuejohtaja Tarja Siivonen. Tilapäishoidon kesto sovitaan jokaisen lapsen kohdalla yksilöllisesti. Se voi olla säännöllistä tai silloin tällöin toteutuvaa. Tilapäishoitoa voidaan järjestää myös äkillisiin tarpeisiin, jolloin lapsen tai nuoren asuminen kotona ei ole mahdollista. Tilapäishoidon asiakkaaksi on mahdollista päästä oman sosiaalityöntekijän kautta.

Ruohelan perheen poika on tilapäishoidossa pari kertaa kuukaudessa, yhden-kahden yön jaksoja, Juniori-Viikarissa Espoossa.

”Meille vanhemmille Junnu Viikarin hoitojaksot ovat pieniä hengähdystaukoja energisestä erityisestämme.  Silloin lataamme akkuja kotona hiljaisuudesta nauttien tai teemme jotain sellaista, mitä olisi vaikeaa tehdä hänen kanssaan”, perheen äiti Elisa Ruohela pohtii.

Tilapäishoito on tärkeä myös lapselle itselleen sekä hänen siskolleen. Tilapäishoito mahdollistaa perheen yhteistä aikaa siskon harrastuksille luistelun ja purjehduksen parissa sekä kisareissuille. Samaan aikaan poikamme oppii siellä tulemaan toimeen ilman vanhempiaan ja harjoittelee samalla jo vähän sitä, kun ei enää aikuisena asu kotona vanhempiensa kanssa. Lisäksi siellä on seuraa ja kivaa yhteistä tekemistä”, Ruohela kertoo.

Talvinen piha-alue.

Pienryhmäkoti Nanna ja Knutin sekä tilapäishoitoa tarjoavan Juniori-Fridan yhteisellä piha-alueella on tilaa leikkiä ja viettää yhdessä aikaa.

Pienryhmäkoti on turvallinen ja lämmin koti

”Pienryhmäkodeissa hyvä arki rakentuu lapsen ja nuoren yksilöllisten tarpeiden ympärille. Vaikka kyse on asumispalvelusta, niin me luomme tästä lapselle lämpimän ja turvallisen kodin”, kertoo yksikönjohtaja Kirsi Enne-Määttänen. ”Meille on tärkeää, että jokainen lapsi tulee kuulluksi ja pääsee osalliseksi kodin askareisiin. Tuemme jokaisen lapsen ja nuoren kommunikointia hänelle ominaisella tavalla. Käytössämme on esimerkiksi kuvakommunikaatio, sosiaaliset tarinat, tukiviittomat ja lapsen omat kommunikaatiovälineet.

Pienryhmäkodissa jokaisella lapsella ja nuorella on oma huone, jonka he voivat sisustaa vanhempiensa kanssa haluamallaan tavalla. ”Tuemme lasta koulunkäynnissä ja osa voi vielä käydä päiväkodissakin. Pyrimme siihen, että lapsella on mahdollisimman samanlainen arki koulunkäynteineen ja harrastuksineen, kuin biologisten vanhempiensa kanssa asuvilla lapsilla.” Jokaiselle lapselle tai nuorelle nimetään omaohjaaja tai omaohjaajapari. Joiden tehtävänä on ottaa kokonaisvaltainen vastuu lapsen tai nuoren asioiden hoitamisessa. Omaohjaaja osallistuu myös hoito- ja kasvatussuunnitelmien tekoon ja palavereihin. Omaohjaaja pitää myös yhteyttä lapsen tai nuoren läheisiin, hänen asioiden hoitamisessa, täsmentää Enne-Määttänen.

Side vanhempiin ei katkea, vaikka lapsi asuisikin pienryhmäkodissa. Monelle lapselle lapsuudenkodissa asuminen ei ole mahdollista ja siksi pienryhmäkoti tarjoaa perheille mieleisen vaihtoehdon. ”Lapsen vanhemmilla ja muilla läheisillä on mahdollista vierailla meillä ja tehdä myös sovitusti myös lapselle mieleisiä asioita yhdessä”, jatkaa Enne-Määttänen.

 

Aiheeseen liittyvät