4.6.2020

Vastuullisuusraporttimme vuodelta 2019 on julkaistu

Vastuullisuusnäkökulmat olivat Rinnekodin kehittämisen ytimessä vuonna 2019, kun työstimme Rinnekodille uutta visiota ja strategiaa. Vision ja hallittua kasvua siivittävien tavoitteiden luomiseen osallistui mittava joukko eri sidosryhmiä. Visiomme Ihmistä lähellä rakentuu kolmen elementin varaan, jotka ovat toimintamme perustana. Nämä kolme ovat asiakaskokemus, henkilöstökokemus ja rohkea alan kehittäminen.

Esihenkilöllä on tärkeä rooli asiakas- ja työntekijäkokemuksen rakentamisessa. Esihenkilömme osallistuivat vuonna 2019 lähes vuoden mittaiseen Vastuullinen johtajuus -valmennukseen. Sen yhtenä tavoitteena oli luoda yhdenmukainen ymmärrys johtajuudesta ja johtamisen periaatteista. Valmennuksessa muodostimme yhteisen johtamislupauksen.

Asiakkaiden ja työntekijöiden tarpeet ja kokemukset ovat toiminnan kehittämisen lähtökohtia. Keräämme palautetta säännöllisesti.

  • Keväällä 2019 toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn kokonaisarvosanaksi saimme 4,5/5, ja
  • tilaaja-asiakaskokemuksen tulos oli 4/5.
  • Työntekijäkokemuksen tulos oli 4/5.
  • Ilahduttavaa on myös se, että 98 % työntekijöistämme kokee tekevänsä merkityksellistä työtä.

Olemme kiitollisia palautteesta, joka ohjaa kehittämisen suunnan. Teemme säännöllisesti sisäisiä ja ulkoisia auditointeja ja korjaamme tulosten perusteella toimintaamme. Turvallista työpäivää! -, Hyvää työpäivää! – ja Tunne-projekteissa olemme luoneet uusia toimintatapoja ja välineitä sekä asiakas- että henkilöstökokemuksen parantamiseksi.

Yhdistyimme vuodenvaihteessa Diakonissalaitoksen kanssa. Yhdistyminen oli luonteva askel, sillä Diakonissalaitoksella ja Rinnekodilla on pitkä yhteinen historia ja arvopohja. Yhdistymisen jälkeen Rinnekoti jatkaa toimintaansa yhtenä Diakonissalaitoksen liiketoiminta-alueena. Yhteisen vastuullisuusohjelman rakentaminen on työn alla, ja sen myötä myös Rinnekodin vastuullisuustyö kehittyy edelleen.

Tervetuloa lukemaan vastuullisesta työstämme vuoden 2019 osalta.

>> Rinnekodin Vastuullisuusraportti 2019

Aiheeseen liittyvät