11.5.2021

Vastuullisuutta on mahdollistaa työntekijöiden tunnetyötaitojen kehittäminen

Sote-alalla työntekijät joutuvat usein ottamaan vastuuta omien tunteidensa lisäksi myös asiakkaiden tunteiden säätelystä. Toisen ja omien tunteiden säätely voi olla erityisen kuormittavaa, jos ei tunnista omia tunteita tai pääse käsittelemään niitä turvallisesti. Vastuullinen työnantaja huolehtii siitä, että organisaation työntekijöillä on mahdollisuus tehdä tunnetyötä ja kehittää tunnetyötaitojaan.

– Tunnetyöskentelyn ei tarvitse olla vaikeaa. Siksi kehitimmekin tämän lautapelin, jotta kaikilla olisi tasavertainen ja matalan kynnyksen mahdollisuus keskustella tunteista ja kokemuksistaan. Pelin sisällöt kumpuavat arjesta ja siksi jokainen pelikerta on oma, ainutlaatuinen kokemus, Rinnekodin kehittämispäällikkö Nadja Delcos kertoo.

Diakonissalaitoksen konsernissa vastuullisuus näkyy pitkäjänteisenä ja vaikuttavana työnä heikoimmassa asemassa olevien ihmisten hyväksi. Se näkyy myös tekoina ja konkreettisina toimenpiteinä, jollainen TUNNE-pelikin on. TUNNE-pelin avulla työntekijät voivat kasvaa ammattilaisina, jotka jakavat avoimesti tunnekokemuksiaan ja kehittävät samalla työyhteisönsä tunneilmastoa.

Tänään TerveSos-koulutustapahtumassa julkaistulla videolla avataan TUNNE-pelin tavoitteita tarkemmin ja kuullaan myös ensimmäisiä kokemuksia pelin pelaamisesta. TUNNE-pelin pelaaminen ei ole työnohjauksellista, sillä pelin edetessä käsiteltävät tapaukset ovat fiktiivisiä. Uusien tilanteiden pohtiminen ja käsitteleminen auttaa työntekijöitä pohtimaan omaa työtään toivottavasti uudesta näkökulmasta.

– Omien tunteiden ymmärtäminen ja käsittely on avain yhteisön hyvään tunneilmastoon. On hienoa, että työnantaja on valmis panostamaan näin isosti henkilökunnan osaamiseen, sillä tunnetyötaito on yksi tärkeä taito työelämässä siinä missä mikä tahansa muukin taito. Sillä on myös iso vaikutus hyvinvointiin, miten työntekijä pystyy käsittelemään työssä esiin tulevia tunteita, Delcos selventää.

Voit katsoa videon alta

Aiheesta aiemmin julkaistua:

Tunteet pelissä – Rinnekoti kehitti pelin tunteiden johtamiseen

 

Aiheeseen liittyvät