21.9.2021

Viisi vinkkiä: Näin onnistut haastavasti käyttäytyvien asiakkaiden kanssa

Kehitysvammaisten ja autististen asiakkaiden kanssa työskennellessä väistämättä kohtaa tilanteita, jotka voivat tuntua haastavilta. Tilanne voi olla haastava niin asiakkaalle kuin henkilökunnalle. Mutta miksi? Rinnekodin Viljalan työntekijät kokosivat viisi vinkkiä, miten haastavasti käyttäytyvien asiakkaiden kanssa onnistutaan. Haastavaan käytökseen on monia syitä, joita tässä artikkelissa yksikönjohtaja Liisa Vuokila avaa taustalla olevia seikkoja. Espoon Myllykylässä sijaitseva Viljala on koti kehitysvammaisille ja autismikirjon henkilöille, jotka ovat muuttaneet hiljattain itsenäisempää elämää pitkän laitoshoidon jälkeen.

Haastavan käytöksen taustalla on aina jokin syy

Haastavaa käytöstä on hyvin monenlaista. Se voi olla rajuimmillaan aggressiivista käytöstä toisia ihmisiä tai tavaroita kohtaan, mutta myös sanallista.

”Haastavan käytöksen taustalla on aina jotain. Usein kyse voi olla rajallisesta tai puuttuvasta kommunikaatiosta. Me pyrimme aina löytämään asiakkaalle sopivan kommunikointitavan. Käytämme paljon tukiviittomia, kuvakortteja ja sosiaalisia tarinoita”, yksikönjohtaja Liisa Vuokila kertoo.

Haastava käytös on stressin purkautumisen muoto. ”Se voi johtua myös kivusta, pelosta, innosta, ilosta… eli henkilön tunteiden säätelyssä on pulmaa. Syynä voi olla myös toiminnan ohjauksen heikkous, aisti poikkeavuudet, struktuurin puute, sosiaalisen haasteet, mielenterveysongelmat tai lääkehoito. Mutta myös se, että asiakas sulkee kaiken pois ympäriltään ja häneen ei saa yhteyttä, on omalla tavallaan haastavaa, Vuokila täsmentää.

Ratkaisut ovat yksilöllisiä

”Kaikki yhteistyö lähtee liikkeelle siitä, että tutustutaan ja opetellaan tuntemaan toisemme puolin ja toisin, ja luodaan luottamus. Tämä koskee niin asiakkaita kuin henkilökuntaakin. Myös asiakkaan läheisten kanssa tehtävällä yhteistyöllä on tässä tärkeä merkitys”, tiivistää Vuokila. Sen jälkeen voidaan lähteä etsimään ratkaisuja yksilöllisesti asiakkaan haasteisiin. Mitään aikataulua ei voi asettaa, sillä jokaisen kanssa tutustumiseen ja yhteistyön kehittymiseen menee oman aikansa.

”Struktuurilla on suuri merkitys asiakkaillemme. Pyrimme pilkkomaan asiakaan arjen hänelle sopiviin paloihin eli mielekästä tekemistä ja taukoja vuorotellen. Lisäksi kiinnitämme ympäristötekijöihin huomiota mm. valaistukseen ja äänimaailmaan, ja tarvittaessa minimoimme aistiärsykkeet. Asiakkaillemme myös tunteiden ilmaisu voi olla vaikeaa, sitäkin harjoittelemme yhdessä”, Vuokila kertoo.

Tavoitteena on aina, että asiakkaalla on hyvä ja turvallinen olo. Ohjaajilla on iso tehtävä opetella toimimaan asiakkaan kanssa yksilöllisesti. Omalla käytöksellään ohjaaja saa usein tilanteen raukeamaan, mutta päinvastoin, voi saada sen myös eskaloitumaan. Arkemme on täynnä pieniä ja isoja onnistumisia, se on tässä työssä palkitsevinta, Vuokila vakuuttaa.

Viljalan viisi vinkkiä

 • Ennakoi
  Älä ryntää tilanteisiin suin päin. Tutustu asiakkaisiin, kysy kollegoilta. Mieti, mitä olet tekemässä, kenen kanssa ja miksi.
 • Ole ennakkoluuloton
  Kohtaa ihminen ihmisenä. Älä tee ennakko-oletuksia, vaan anna jokaisen olla oma itsensä.
 • Ole läsnä
  Keskity siihen, mitä olet tekemässä ja anna asiakkaalle aikaa. Ole aidosti läsnä, ei vain näennäisesti.
 • Hyväksy erilaisuus
  Meillä kaikilla on omanlaiset tapamme toimia, kommunikoida ja sietää esim. sosiaalisia tilanteita.
 • Huumori auttaa
  Älä ota itseäsi, äläkä työtäsi liian vakavasti. Monista haastavista tilanteista selviää helpommin huumorin avulla.

 

Ja yksi lisävinkki:

 • Pidä huolta työkaverista
  Työyhteisöllä on valtava merkitys työssä jaksamisen suhteen. Työyhteisössä täytyy voida puhua vaikeistakin asioista yhteisesti – ja tätä meillä on tehtykin.

Aiheeseen liittyvät