9.3.2021

Virtuaalimatkojen kautta digitaitoja ja osallisuutta – kansainvälisesti palkittu oppimisalusta Rinnekodin asiakkaiden käytössä 

Rinnekoti panostaa asiakkaiden digitaitojen ja osallisuuden edistämiseen ottamalla käyttöön kansainvälisesti palkitun suomalaisen oppimisalustan Lyftan. Helsingissä ja Tampereella toimivien toimintayksiköiden asiakkaat sekä Rinnekodin etänä järjestettävän päivätoiminnan eli Etälive-lähetysten asiakkaat pääsevät vierailemaan eri maissa, tapaamaan uusia henkilöitä ja syventämään tietämystään maailmasta digitaalisella oppimisalustalla.

Korona pandemialla on väistämättä vaikutuksia myös kehitysvammaisten asiakkaiden hyvinvointiin ja osallisuuteen. Vastapainona poikkeustilanteesta johtuvalle epävarmuudelle ja yksinäisyydelle on erityisen tärkeää tarjota asiakkaille mahdollisuutta harjoittaa digitaitoja sekä kokea yhteisöllisyyttä. Tähän tarkoitukseen Rinnekoti kokeili Lyftan digitaalista oppimisalustaa viime vuonna. Rinnekodin ohjaajat ja asiakkaat ottivat palvelun innostuneesti vastaan ja käyttöä on hyvien kokemusten ansiosta laajennettu.

Lyftan oppimiskokemus tukee Rinnekodin työllistymisen ja osallisuuden palveluiden yksiköissä käyvien kehitysvammaisten ja autismikirjon henkilöiden digitaitojen edistämistä. Digitaitojen edistämisen tavoitteena on uuden oppiminen ja osallisuuden ja yhdenvertaisuuden lisääminen. Tänä päivänä digitaalinen ympäristö on iso osa meidän jokaisen arkea ja siksi digitasa-arvon ja saavutettavuuden edistäminen on meille sydämen asia,” sanoo Nadja Delcos, joka toimii kehittämispäällikkönä Rinnekodilla.

 

Ilmiöoppimista virtuaalimatkailun kautta

Uuden palvelun käyttöönotosta vastaa suunnittelija Matleena Myllyrinne, joka on seurannut läheltä ohjaajien ja asiakkaiden virtuaalimatkustelua. Myllyrinne on huomannut, että asiakkaille virtuaalimatkailu Lyftan tarjoamissa kohdemaissa tuo oppimisnäkökulmaa eri ilmiöiden, paikkojen ja henkilötarinoiden kautta. Lisäksi ohjaajat kokevat oppimisen iloa ja yhteisöllisyyttä asiakkaidensa rinnalla.

“Asiakkaat kehittävät aistihavaintojaan immersiivisen sisällön kautta: mielihyvän saamista innostavasta yhteisesti jaetusta kokemuksesta, omien intressien esille tuomista sekä digitaitojen harjoittamista. Ohjaajan rooli on herättää keskustelua eri aiheista, syventää asiakkaiden tietämystä ja kulkea asiakkaan rinnalla tämän digitaalisen aistimatkan ajan,” kuvailee Matleena Myllyrinne.

Oppimiskokemuksen tarjoajana Lyfta on arvostanut Rinnekodin sitoutumista asiakkaiden tietotaidon parantamiseen ja innovatiivista otetta eri sisältöjen käytössä. Rinnekoti on toteuttanut virtuaalimatkoja etänä pidettävissä tuokioissa ja toimintakeskuksissa paikan päällä ryhmätoiminnassa sekä yksilöohjauksessa.

Lyftaa käyttävät pääosin koulut Iso-Britanniassa ja Suomessa perusopetuksessa, mutta viime vuonna saimme kuulla, että Rinnekodin asiakkailla oli kova matkakuume ja oppimisen nälkä. Vastasimme kiinnostukseen ja saimme pian huomata, että Rinnekodin asiakkaat pääsevät Lyftan alustalla vierailemaan paikoissa ja tapaamaan ihmisiä, joita heillä ei tavallisesti olisi mahdollista nähdä. Suomen opetussuunnitelmaan perustuva sisältö luo pedagogisen ulottuvuuden, jossa ohjaajat ja asiakkaat oppivat yhdessä. Ohjattujen tuokioiden aikana tunnelma on innostunut ja keskustelu vilkasta. On hienoa, että palvelumme lisää Rinnekodin asiakkaiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä,” kertoo YC Felin, maajohtaja, Lyfta

 

Matka jatkuu kahdeksalla uudella kohteella

Vuoden 2020-2021 aikana Rinnekodin 15 ohjaajaa ja yli 70 asiakasta ovat vierailleet viidessä maassa 28 henkilön luona ja tutustuneet moninaisiin aiheisiin, joihin lukeutuvat yhteiskunnan toiminta kuten demokratia ja päätöksenteko, eri ammatit, ruoanvalmistus, hyvinvointi, kestävä arki ja oma identiteetti muuttuvassa maailmassa.

Eniten kiitosta on tullut oppimiskokemuksen korkeatasoisuudesta, mikä on vapauttanut ohjaajien aikaa toimintatuokioiden suunnittelusta, esim. sopivien sisältöjen etsiminen ja sovittaminen toimintakeskusten arkeen. Rinnekodin asiakkaat ovat nauttineet henkilötarinoista lyhytelokuvadokumenttien muodossa ja ovat voineet samaistua ihmisiin eri maista ja elämäntilanteista.

“Etätuokioihin osallistuvat asiakkaat eri puolilta Suomea. Asiakkaat saavat oivalluksia Lyftan maailmoista, joissa yhdistyvät monikanavaista oppimista ja elämyksellisyyttä. Lyfta on mahtava kokonaisuus etenkin tänä korona-aikana. Virtuaalimaailma korostuu entisestään ja luo uudenlaisia kokemuksia asiakkaille,” iloitsee ohjaajana toimiva Nita Lehtiniemi Rinnekodista.

Kevään aikana Rinnekodin ohjaajat ja asiakkaat jatkavat virtuaalimatkailua Lyftan avulla kahdeksassa uudessa maassa, joihin lukeutuvat Afganistan, Curaçao, Hongkong, Pakistan, Turkki, Unkari, Venäjä ja Yhdysvallat. Rinnekodin ohjaajat jatkavat matkatuokioiden innovointia ja arvioivat, miten asiakkaiden yksilölliset taidot kehittyvät tuokioiden tuloksena.

 

 

 

Aiheeseen liittyvät