8.10.2020

Voimauttava vuorovaikutus vahvistaa kommunikoinnin perustaa

Voimauttava vuorovaikutus on tapa olla vuorovaikutuksessa henkilön kanssa, joka viestii varhaisten taitojen varassa. Henkilö viestii tällöin esimerkiksi elein ja ilmein tai lyhyin ääntein. Toimintakeskus Nyyttipuistossa voimauttava vuorovaikutus on muodostunut luonnolliseksi osaksi yksikön toimintatapaa.

Ohjaaja pitää pyörätuolissa olevaa asiakasta kädestä kiinni ja juttelee hänelle.

Kommunikaation tarkoituksena ei ole välttämättä tiedon saaminen tai asioiden kertominen vaan yhdessäolo, kertoo Toimintakeskus Nyyttipuiston ohjaaja Johanna Mätäsaho.

Asiakas taputtelee lattiaa käsillään. Tilanteessa mukana oleva ohjaaja alkaa taputtamaan lattiaa samaan rytmiin, asiakkaan tuottamaa liikettä ja ääntä toistaen. Yksi melko konkreettinen ja perinteinen esimerkki voimauttavasta vuorovaikutuksesta, joka ohjaaja Johanna Mätäsaholle tulee mieleen äkkiseltään.

– Voimauttavan vuorovaikutuksen tavat, tilanteet ja kestot ovat hyvin asiakaskohtaisia. Kahta samanlaista juttua ei ole, vaan jokaisen asiakkaan kanssa on löytynyt omat keinonsa olla vuorovaikutuksessa. Hetki voi olla muutamasta sekunnista pidempiaikaisiin tilanteisiin. Aina kommunikaation tarkoituksena ei ole tiedon saaminen tai asioiden kertominen vaan yhdessäolo ja läsnäolo, Mätäsaho selventää.

Voimauttava vuorovaikutus vahvistaa kommunikoinnin perustaa. Pienet edistysaskeleet ja onnistumisen kokemukset ovat ainutlaatuista palautetta ohjaajille siitä, että valitut toimintatavat tuottavat tulosta. Toimintakeskus Nyyttipuistossa esimerkiksi eräs asiakas kommunikoi pitkään kaksikirjaimisilla tavuilla. Voimauttavan vuorovaikutuksen myötä tavut pitenivät pikkuhiljaa kolmikirjaimisiksi. Toisella asiakkaalla taas sanavarasto selkeästi kasvoi.

Toisaalta voimauttava vuorovaikutus myös vahvistaa tai lisää henkilöiden yhteyttä ja ymmärrystä.

– Eräs asiakkaamme jäi omatoimisesti sivuun esimerkiksi ryhmätoiminnoista ja viihtyi itsekseen. Häntä kuitenkin selvästi kiinnosti, mitä ryhmissä tehdään. Lähdimme antamaan hänelle enemmän kahdenkeskistä huomiota ja lähdimme mukaan hänen tekemiin juttuihin samoissa paikoissa kuin hänkin. Pikkuhiljaa hän lähtikin aktiivisemmin mukaan yhteisiin tekemisiin. Nyt kun ryhmät ovat palanneet kevään ja kesän jälkeen normaaliin rytmiin, hän on niissä oma-aloitteisesti mukana ja hakeutuu enemmän ryhmätiloihin muiden seuraan, kertoo palveluyksikön johtaja Hilla Lankinen esimerkkinä yksikön onnistumisista.

Heittäytymistä ja hetkessä elämistä

Kaikki lähtee asiakkaan kuuntelusta. Joku ei voi sietää sitä, että toinen ihminen on lähellä. Silloin lähdetään selvittämään, mikä voisi toimia hänen kanssaan. Voidaan päätyä esimerkiksi heittelemään palloa. Asiakkaan huonot päivät vaikuttavat myös, jolloin on entistä tärkeämpää kunnioittaa omaa tilaa. Mätäsaho ja Lankinen kuvailevatkin voimauttavan vuorovaikutuksen olevan monesti testailua ja hetkessä elämistä.

Tämä vaatii myös ohjaajilta heittäytymisen taitoa ja tarkkoja tuntoaisteja. Spontaaneja hetkiä tulee eteen päivittäin.

– Tärkeää on olla läsnä. Voimauttava vuorovaikutus vaatii sen, että asiakas tunnetaan ja ilmapiiri on turvallinen. Tiedetään esimerkiksi, mistä hän pitää ja mistä ei, Lankinen kertoo.

– Pitää myös osata hyväksyä se, jos jokin ei toimi. Ohjaaja ei ole epäonnistunut, jos voimauttava vuorovaikutus ei tuotakaan tulosta. Sillä on aina hyvä tarkoitus ja työ on pitkäjänteistä, Lankinen jatkaa.

Naisasiakas nojaa naisohjaajan selkään päällään. Kumpikin hymyilee.

Voimauttava vuorovaikutus vaatii heittäytymistä ja hetkessä elämistä. Hilla Lankinen kertoo, että vuorovaikutustilanteessa tulee lähteä rohkeasti mukaan asiakkaan tapaan kommunikoida.

Tiedon jakaminen tukee asiakastyötä

Toimintakeskus Nyyttipuiston henkilökunnasta vain muutama on käynyt voimauttavan vuorovaikutuksen koulutuksen. Silti toimintatapa on luonnollinen osa ohjaajien arkea.

– Monesti uudet työntekijät käyttävät voimauttavan vuorovaikutuksen keinoja tietämättä tekevänsä niin. Se kertoo mielestäni siitä, että voimauttava vuorovaikutus on hyvin yksinkertaista ja tulee suurimalla osalla ohjaajista hyvin luonnostaan, Mätäsaho kertoo.

Tärkeässä osassa on tiedon jakaminen. Ohjaajat keskustelevatkin paljon keskenään siitä, mikä toimii kunkin asiakkaan kanssa ja mitä asioita kannattaa välttää. Onnistumisista iloitaan yhdessä.

– Voimauttava vuorovaikutus tuo iloa vuorovaikutuksen molemmille osapuolille, Mätäsaho ja Lankinen toteavat.

Aiheeseen liittyvät